การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 5 )

 
 

จากรูปข้างล่าง แสดงเครื่องมือที่จะนำมาอธิบาย Program Photoshop CS5 ตอนที่ 5 ซึ่งเป็นเครื่องมือในกลุ่มวาดเขียน

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

มีเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
หมายเลข 1 เครื่องมือในกลุ่ม Pen Tools (ดูรูปด้านล่างประกอบ) ได้แก่

 • Pen Tool ใช้สำหรับวาดเส้น ลบจุดบนเส้น เพิ่มจุดบนเส้น
 • Freeform Pen Tool ใช้สำหรับวาดเส้นแบบอิสระ
 • Add Anchor Point Tool เพิ่มจุดบนเส้น
 • Delete Anchor Point Tool ลบจุดบนเส้น
 • Convert Point Tool ปรับจุดบนเส้นทำให้เส้นนั้น้โค้งเว้าตามต้องการ
 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

หมายเลข 4 เครื่องมือในกลุ่ม Ractangle Tool (ดูรูปด้านล่างประกอบ) ได้แก่

 • Ractangle Tool สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
 • Rounded Rectangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
 • Ellipse Tool วาดรูปวงรี หรือวงกลม
 • Polygon Tool วาดรูปหลายเหลี่ยมตามที่เลือก
 • Line Tool วานเส้นตรง
 • Custom Shape Tool วาดรูปตรงอิสระ
 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

รูปข้างล่างจะเป็น Option Bar ของหมายเลข 1 และหมายเลข 4 ซึ่งจะมีรายละเอียดตามลำดับหมายเลขที่แสดงไว้ดังนี้
1 จะแสดงเครื่องมือที่เลือก กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประด้านขวาจะแสดงออฟชั่นเพิ่มเติม
2 Shape Layer สำหรับวาดรูปทรง
3 Path สำหรับวาดเส้นเท่านั้น
4 Fill Pixel ทำให้รูปทรงเป็น object

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

5 Pen Tool เครื่องมือวาดเส้น
6 Freeform Pen Tool วาดรูปทรงอิสระ
7 Ractangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยม
8 Rounded Rectangle Tool วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
9 Ellipse Tool วาดรูปวงรี/วงกลม
10 Polygon Tool วาดรูปหลายเหลี่ยม
11 Line Tool วาดเส้น
12 Custom Shape Tool วาดรูปทรงอิสระ

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบน หมายเลข 3 เครื่องมือในกลุ่ม Path Selection Tool  ได้แก่

 • Path Selection Tool เลือกเส้น
 • Direct Selection Tool เลือกจุดที่ต้องการหรือเส้นระหว่างจุด
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างบน หมายเลข 2 เครื่องมือในกลุ่ม Type Tool ดูรายละเอียดการใช้ที่นี่

 

   
   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/usephotoshopcs3/lesson3/usephotoshopcs5lesson5.html