การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 4 )

 
 

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ตอนที่ 4 จะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพมาอธิบายให้ทราบกัน ซึ่งมีอยู่ 8 เครื่องมือ โดยจะนำรูปข้างล่างซึ่งเป็นภาพจากน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็น “มหาอุทกภัย” ที่กระหน่ำซ้ำเติมชาวไทย และเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวไทย

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

จากรูปข้างล่างจะเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่จะนำมาอธิบายการใช้งานดังนี้

 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

หมายเลข 1 เครื่องมือในกลุ่ม Healing Brush Tool  แบ่งออกเป็น

 • Healing Brush Tool ใช้ในการคัดลอกพื้นที่ใกล้เคียงมาทำสำเนาบนพื้นที่ที่ต้องการโดยยังคงพื้นที่เดิมบางส่วนไว้
 • Patch Tool คัดลอกพื้นที่ที่เลือกมายังพื้นที่ที่ต้องการ
 • Red Eye Tool การลดค่าสีแดงลง
 • Spot Healing Brush Tool ลบจุดต่างๆ ที่ไม่ต้องการด้วยการคัดลอก

จากรูปข้างล่างจะเป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่จะขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแปรง (Brush) ที่เลือกตรง Option Bar

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

หมายเลข 2 เครื่องมือในกลุ่ม Brush Tool แบ่งออกเป็น

 • Brush Tool ใช้ในการระบายสีตามหัวแปรงแบบต่างๆ ที่เลือก
 • Pencil Tool ใช้ระบายสีตามหัวแปรงที่เลือกซึ่งจะให้ขอบเส้นทึบ
 • Color Replacement Tool ใช้ในการระบายสีที่เลือกโดยสีที่เลือกจะไปผสมกับสีเดิมของพื้นที่รูป
 • Mixer Brush Tool เป็นการผสมของสีที่เลือกซึ่งจะเจือจางลงเมื่อไประบาย

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

หมายเลข 3 เครื่องมือในกลุ่ม Stamp Tool  แบ่งออกเป็น

 • Stamp Tool ใช้ในการทำสำเนาพื้นพี่โดยไม่เหลือพื้นที่เดิมไว้แทนที่ด้วยพื้นที่ใหม่
 • Pattern Stamp Too lทำสำเนาพื้นที่ด้วยแบบที่เลือกไว้

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 4 เครื่องมือในกลุ่ม History Brush Tool แบ่งออกเป็น

 • History Brush Tool ใช้ในการลบคำสั่งที่ใช้ในการปรับแก้ไขพื้นที่ก่อนหน้านั้นออกให้กลับสู่สภาพเดิม
 • Art History Brush Tool การลบในรูปแบบของอาร์ตเป็นตัวเปลี่ยนพื้นที่ไปจากเดิม

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 5 เครื่องมือในกลุ่ม Eraser Tool แบ่งออกเป็น

 • Eraser Tool ใช้ในการลบพื้นที่ออกโดยเหลือพื้นที่หลังตามสี Background
 • Background Eraser Tool ลบออกให้เห็นพื้นหลังโปร่ง
 • Magic Eraser Tool ลบออกตามค่าสีที่เลือกให้พื้นหลังโปร่ง

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar ยกเว้นเครื่องมือ Magic Eraser Tool

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 6 เครื่องมือในกลุ่ม Gradient Tool แบ่งออกเป็น

 • Gradient Tool ใช้ในการไล่สีตามสีที่เลือกระหว่างสีสองสีเข้าหากันตามน้ำหนักที่เราต้องการ
 • Paint Bucket Tool เติมสีตามสี Foreground ที่เลือก

รูปข้างล่างจะเป็นตัวอย่างการใช้เครื่องมือนี้

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 7 เครื่องมือในกลุ่ม Blur Tool แบ่งออกเป็น

 • Blur Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้เบลอหรือมองไม่ชัดแบบมัวๆ
 • Sharpen Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้คมชัดขึ้นกว่าเดิม
 • Smudge Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้เกิดเงามืดขึ้น

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

หมายเลข 8 เครื่องมือในกลุ่ม Dodge Tool แบ่งออกเป็น

 • Dodge Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้สว่างขึ้น
 • Burn Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้มีความเข้มมากขึ้นเหมือนการเผาไหม้
 • Sponge Tool ทำพื้นที่ที่เลือกให้เงางามขึ้นเหมือนการขัดสี

ข้างล่างจะเป็นรูปตัวอย่างของการใช้เครื่องมือตัวนี้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะขึ้นกับหัวแปรงที่เราเลือกไว้ตาม Option Bar

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/usephotoshopcs3/lesson3/usephotoshopcs5lesson4.html