การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 3 )

 
 

การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ตอนที่ 3 นี้ขอปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเล็กน้อย จาก CS3 เป็น CS5 เพราะมีเครื่องมือที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมา ซึ่งการใช้งานก็ไม่ต่างจาก Photoshop ในเวอร์ชั่นต่างๆ มากนัก แต่มันมีความสะดวกมากขึ้นในการใช้งาน ตามรูปข้างล่างจะเป็นเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาอธิบายต่อจากตอนที่ 2
เครื่องมือต่างๆ ตามรูปดังนี้
หมายเลข 1 เครื่องมือกลุ่ม Crop Tools สำหรับการตัดชิ้นงาน แบ่งส่วนชิ้นงาน
หมายเลข 2 เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper Tools  ใช้ในการดูดค่าสีต่างๆ การวัดขนาด ทำบันทึกไว้ให้ผู้อื่นทราบ การนับค่าต่างๆ

 
     
     
     
 

หมายเลข 3 เครื่องมือกลุ่ม 3D Object Tools จัดการงานด้าน 3D ไม่ว่าจะเป็นการหมุน การขยาย การย้าย เป็นต้น
หมายเลข 4 เครื่องมือกลุ่ม 3D Camera Tools จัดการกล้องงานด้าน 3D ไม่ว่าจะเป็นการซูม หมุน เคลื่อน เป็นต้น
หมายเลข 5 เครื่องมือกลุ่ม Hand Tools ใช้ในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ที่เราต้องการ และเครื่องมือ Zoom Tool ใช้ในการย่อขยายมุมมองชิ้นงาน
หมายเลข 6 เครื่องมือ Default และ Switch Foreground and Background Colors ใช้ในการเปลี่ยนค่าสีที่ตั้งไว้เป็นค่าสีที่โปรแกรมกำหนดมา หรือสลับสีระหว่าง Foreground และ Background
หมายเลข 7 เครื่องมือ Set Color สำหรับ Foreground Color และ Background Color
หมายเลข 8 Edit in Quick Mask Mode

 
       
     
       
 

จากรูปข้างบน จะแสดงเครื่องมือในกลุ่ม Crop Tool ได้แก่

  • Crop Tool ใช้ในการตัดชิ้นงานตามต้องการ ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ที่ Tool Option Bar ด้านบน ถ้าเรากำหนดค่าก็จะตัดตามค่าที่เรากำหนดไว้ เมื่อเราตัดจะแสดง Tool Option Bar ขึ้นมาอีกชุด (ดูรูปข้างล่างประกอบ) เพื่อกำหนดลักษณะการตัด ทั้งส่วนที่เลือกและส่วนที่ไม่เลือกให้เห็นชัดเจน
 
     
     
       
 
  • Slice Tool และ Slice Select Tool จะใช้ในการแบ่งชิ้นงานออกเป็นส่วนต่างๆ ส่วนมากจะใช้ในการแบ่งรูปสำหรับงานเขียนเว็บไซด์
 
     
     
       
 

จากรูปข้างบนจะเป็นเครื่องมือในกลุ่ม Eyedropper Tool ได้แก่

  • Eyedropper Tool จะใช้ในการดูดค่าสีต่างๆ ภายในชิ้นงาน ซึ่งค่าที่ดูดได้จะไปปรากฏที่ Fore Ground Color ตามหมายเลข 7 ที่กล่าวมา
  • Color Sampler Tool จะอ่านค่าสีตามจุดต่างๆ ที่เราต้องการทราบ ซึ่งจะบอกค่าอย่างละเอียด ทั้งค่าสี RGB หรือ CMYK
  • Ruler Tool จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดกว้างยาว มุม ตามระยะที่เราต้องการทราบภายในภาพ
  • Note Tool จะแจ้งหรือบอกรายละเอียดให้ผู้อื่นทราบ หรือเพื่อป้องกันการลืม หรือเตือนไว้ ซึ่งจะไม่มีผลกับชิ้นงาน
  • Count Tool จะนับจำนวนของสิ่งที่เราอยากทราบในชิ้นงาน เช่น จำนวนคน จำนวนต้นไม้ เป็นต้น
 
     
 
   

จากรูปข้างบนจะแสดงเครื่องมือในกลุ่ม Hand Tool ได้แก่

  • Hand Tool ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปยังจุดต่างๆ ที่เราต้องการ
  • Rotate View Tool  ใช้สำหรับปรับมุมมองการดูรูปในมุมต่างๆ ตามที่ต้องการดังรูปที่แสดงข้างบน
 
 
   

จากรูปข้างบนจะเป็นเครื่องมือ Zoom Tool ใช้สำหรับปรับมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะย่อหรือขยาย ซึ่งจะมี Tool Option Bar เพื่อปรับค่าตามความเหมาะสม

 

 
   

จากรูปข้างบน การเลือกสี เมื่อกดที่ Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกค่าสีตามที่ต้องการ

   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/usephotoshopcs3/lesson3/usephotoshopcs3lesson3.html