การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS3  ( ตอนที่ 2 )

 
 

การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงเครื่องมือในกลุ่ม Selection Tool ต่อจากตอนที่ 1 เครื่องมือต่างๆ ดูได้ดังรูป พร้อมคำอธิบาย

 
     
     
     
 

หมายเลข 1 – 2 - 3 เป็นเครื่องมือที่อยู่ใน Tool Box
หมายเลข 1 เครื่องมือในกลุ่ม Marquee Tools จะมีเครื่องมือย่อยดังรูป

 
       
     
       
 

หมายเลข 2 เครื่องมือในกลุ่ม Lesso Tools จะมีเครื่องมือย่อยดังรูป

 
     
     
       
 

.หมายเลข 3 เครื่องมือในกลุ่ม Magic Wand Tool จะมีเครื่องมือย่อยดังรูป

 
     
     
       
 

สำหรับหมายเลข 4 – 7 เป็น Options ของเครื่องมือหมายเลข 1-2-3
หมายเลข 4 Option ในการทำ New Selection เป็นการเลือกใหม่ เมื่อคลิ๊กเลือกครั้งแรกจะทำได้ แต่ถ้าคลิ๊กเลือกครั้งที่ 2 ครั้งแรกก็จะหายไป

 
     
 
   

หมายเลข 5 Option ในการทำAdd to Selection เป็นการเพิ่มการเลือก เมื่อคลิ๊กเลือกครั้งแรกแล้ว ถ้าคลิ๊กเลือกครั้งที่ 2 ครั้งแรกจะมีอยู่และรวมกับครั้งที่ 2 ในกรณีเลือกคนละพื้นที่ก็จะอยู่ทั้งสองพื้นที่ กรณีเลือกเพิ่มจากพื้นที่แรกทั้งสองจะรวมกันโดยอัตโนมัติ

 
 
   
 

หมายเหตุ ให้สังเกตเครื่องหมาย + ใต้เครื่องมือ แสดงว่าเป็นการเพิ่ม

   

หมายเลข 6 Option ในการทำ Subtract from Selection เป็นการลบพื้นที่ที่เลือกในครั้งแรกออกเมื่อคลิ๊กเลือกอีกครั้ง กรณีคลิ๊กเลือกภายนอกพื้นที่ที่เลือกจะไม่มีผลกับพื้นที่แรก กรณีคลิ๊กเลือกกินพื้นที่ครั้งแรกพื้นที่จะถูกลบออกไป

   
 
   
 

หมายเหตุ ให้สังเกตเครื่องหมาย – ใต้เครื่องมือ แสดงว่าเป็นการลบออก

   

หมายเลข 7 Option ในการทำ Intersect with Selection กรณีที่การเลือกสองครั้งมีพื้นที่ร่วมกัน พื้นที่ใหม่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันของครั้งแรกและครั้งที่สอง พื้นที่ที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันจะถูกลบออกไป

   
 
   
 

หมายเหตุ ให้สังเกตเครื่องหมาย X แสดงว่าเลือกเอาเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

   

จากรูปด้านล่างจะเป็นการใช้เครื่องมือ Polygon Lesso Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กัน ซึ่งก่อนที่จะทำการ Selection ให้กด Options ไปที่ Add to Selection เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น กดเลือกโดยไม่ตั้งใจ ต้องการหยุดชั่วคราวก็สามารถทำ Selection ไว้ก่อนได้ แล้วทำการเลือกต่อไปจนเสร็จสิ้น ในการปรับแต่งก็สามารถใช้ Option ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม-ลบ Selection

   
 
   

ก่อนการจัดการต่อไปกับพื้นที่ Selection ให้เรากำหนดค่า Feather ก่อน หรือจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้ โดยไปที่ Menu Selection > Modify > Feather… Alt+Ctrl+D

   
 
   

ค่า Feather กำหนดสัก 1 pixels ก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรูป และความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

   
 
   

รูปที่ได้จากการใช้ Menu Edit > Cut แล้ว Edit > Paste จากนั้นทำการลบ Layer ที่ไม่ต้องการใช้ทิ้งไป

   
 
   
   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/usephotoshopcs3/lesson2/usephotoshopcs3lesson2.html