การใช้ Type Tool ใน Photoshop CS3

 
 

การใช้เครื่องมือ Type Tool ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ซึ่งเมื่อคลิ๊กค้างที่เครื่องมือนี้ จะได้เครื่องมือย่อยด้วยกัน 4 ตัว คือ
- Horizontal Type Tool การพิมพ์ตัวอักษรในแนวนอน
- Vertical Type Tool การพิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้ง
- Horizontal Type Mask Tool การพิมพ์ตัวอักษรเพื่อเป็น Selection ในการทำ Mask หรือนำไปเป็นเส้น paths เพื่อการใช้งานต่อไป เป็นการพิมพ์ตัวอักษรในแนวนอน
- Vertical Type Mask Tool เช่นเดียวกับเครื่องมือ Horizontal Type Mask Tool แต่เป็นการใช้งานในแนวตั้ง

 
     
     
     
 

ตัวอย่างการใช้ Type Tool ดูได้จากรูป

 
       
     
       
 

การแก้สระลอยเมื่อพิมพ์เป็นภาษาไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ
1. การใช้ Pallete Type Tool โดยเปิด Pallete นี้ขึ้นมา แล้วเลือกสระที่เราต้องการจะเอาสระลง จากนั้นให้ไปเลือกที่ Character โดยเลือกใช้ตัวยกขึ้นหรือลงของตัวอักษรหรือสระในการนำสระนั้นลงมาซึ่งจะมีค่าเป็นลบ ดูตามรูป

 
     
     
       
 

2. การทำให้ตัวอักษรเป็นรูปโดยใช้ Layer ตามรูปข้างล่างเมื่อพิมพ์ตัวอักษรแล้วให้เปิด Menu window > Layers หรือกด F7 จากนั้นให้คลิ๊กเลือกที่ Layer T (ตัวอักษร) คลิ๊กขวาเลือกที่ Rasterize Type ตัวอักษรจะกลายเป็นภาพทันทีทั้ง Layer

 
     
     
       
 

ใช้เครื่องมือ Polygonnel Lesso Tool ในการเลือกสระตัวนั้น ระวังอย่าให้ไปโดนสระตัวอื่น

 
     
 
   

จากนั้นใช้ Move Tool ในการเลื่อนสระลงมา โดยการกดเลื่อน Arrow Key ที่ Keyboard ในการนำสระลงมา

 
 
   

ตัวสระที่ลอยก็จะลงมายังตำแหน่งที่เราเลื่อน

 
 
   

การปรับแต่งตัวอักษร

- การใช้ Wrap Text โดยเลือกที่ Type Tool ไปที่ Tool Pallete คลิ๊กเลือก Create Wrap Text เมื่อเปิดขึ้นมาให้เลือก Style ที่ต้องการใช้ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการตามรูป
 
 
   

- การปรับแต่ง โดยการคลิ๊กขวาที่กรอบตัวอักษร ซึ่งจะมีคำสั่งให้เลือกได้แก่ Free Transform, Scale, Rotate, Skew, Distort, Perspective, Warp, Rotate 180, Rotate 90 CW, Rotate 90 CCW, Flip Horizontal   และ Flip Vertical ก็ลองปรับแต่งดูได้

 
 
   

11. เรามากำหนด Gradient ใหม่ได้ โดยคลิ๊กเข้าไปตั้งค่าใหม่ที่ Gradient Editor

 
 
   

- การปรับแต่งโดยใช้ Gradient Tool ตามรูป
- การปรับแต่งโดยใช้ Add a Layer Style

 
 
   

จากรูปเป็นการปรับแต่งโดยใช้ Layer Style

 
 
   

เราก็จะได้ตัวอักษรที่แปลกใหม่ไปอีกแบบตามรูป

 
 
   
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/typetool/typetool.html