การเก็บรูปจากโปรแกรมchat หรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

 
 

การเก็บรูปจากโปรแกรมแชทต่างๆ เช่น Camfrog, MSN, QQ เป็นต้น ที่มีรูปภาพ หรือกล้อง (webcam) หรือจากจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ก็เหมือนกัน ส่วนมากแล้วจะไม่รู้ว่าสามารถทำได้ ก็จะเขียนวิธีการให้ทราบกันให้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในการป้องกันตนเองจากบุคคลไม่หวังดี ซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจหรือว่าเก็บไปใช้ในทางไม่ดี

วิธีการเก็บรูปจากโปรแกรมแชทต่างๆ หรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อต้องการเก็บภาพจากหน้าจอให้กด PrtScr/SysRq หรือ Print Screen ที่คีย์บอร์ด (Key Board) 1 ครั้ง หมายเหตุ การเก็บภาพหน้าจอนั้น ภาพที่เกิดจากโปรแกรม Power DVD, Window Media Player หรือโปรแกรมเล่นหนังต่างๆ ไม่สามารถเก็บได้ นอกจากจะใช้โปรแกรมเฉพาะ เช่น Ulead Video Cutter เป็นต้น จึงจะเก็บภาพเคลื่อนไหวได้ ส่วนการเก็บภาพจากกล้องในโปรแกรมแชทต่างๆ นั้น จะเหมือนการถ่ายรูปตอนเรากด PrtScr/SysRq นั่นเอง ภาพที่ได้จะดีหรือไม่ ก็อยู่ที่จังหวะการกด เหมือนกดถ่ายรูปนะแหละ

 
     
     
     
 

2. เปิดโปรแกรมสำหรับวางรูป ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม อาทิเช่น Photoshop Illustrator Word เป็นต้น จากตัวอย่างนี้จะใช้ Photoshop ในการเก็บภาพ เมื่อเปิดโปรแกรมมา ให้สร้างเอกสารใหม่ โดยกด File<New แล้วกด OK ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดเอง เพราะจะนำค่าจากความละเอียดหน้าจอมาใช้ จากรูปใช้ขนาด 1440x900 pixel

 
       
     
     
 

3. กด Edit<Paste หรือ Ctrl + V ดังรูป

 
       
     
     
 

4. เลือกส่วนที่เราจะเก็บไว้ โดยให้ขยายใหญ่ขึ้นจนเห็นส่วนที่เราต้องการ

 
       
     
     
 

5. ให้ใช้ Crop Tool ลากส่วนที่ต้องการ ดังรูป

 
       
 
           

6. หลังจากกด Enter เราก็จะได้ภาพมาใช้ ดังรูป

   
 
 
ตัวอย่างนำมาฝาก