การทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop CS3

 
 

ในโปรแกรม Photoshop CS3 จะมีหน้าต่าง Animation ให้เปิดขึ้นมาก่อนดังรูป

 
   
       
 

ไฟล์งานที่จะมาทำภาพเคลื่อนไหวจะต้องทำให้สำเร็จมาก่อนในรูปของไฟล์ .PSD ซึ่งจะแยกเลเยอร์แต่ละเลเยอร์อย่างชัดเจนดังรูป

 
       
     
       
 

ที่แถบ Animation จะแสดงรูปเริ่มต้นที่เปิดไว้

 
     
     
       
 

ขั้นแรกเราต้องเลือกเลเยอร์ที่เราจะกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นในการทำภาพเคลื่อนไหว โดยปิดเลเยอร์อื่นที่ยังไม่ต้องการให้แสดงผลไว้ก่อน อาจจะกำหนดเวลาที่ใช้ด้วยก็ได้

 
     
     
               
 

ให้กดเพิ่ม Frame ใหม่โดยใช้ปุ่มเล็กๆ สี่เหลี่ยมกดให้ปรากฏขึ้นมา จากนั้นก็เปิดเลเยอร์ถัดมา เพื่อทำให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

 
               
     
           

หลังจากทำการเคลื่อนย้ายเลเยอร์ใหม่โดยใช้ Arrow Key กดให้วิ่งไปทางซ้าย หรือขวาตามต้องการตามการเคลื่อนไหวที่ต้องการแล้วเลิกกดเป็นการทำการเคลื่อนไหวสิ้นสุด จากนั้นให้กด Tweens animation frames

   
 
 

เมื่อกดแล้วจะให้เรากำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการดังรูป

   
 
 

เมื่อกด OK แล้วจะได้ดังรูป มี frames ใหม่ปรากฎขึ้นมาตามที่เรากำหนด

   
 
 

หากต้องการลบ frame ใด frame หนึ่ง ก็ให้กดที่รูปถังขยะขวามือสุด

   
 
 

หากเราต้องการจะแสดงผลให้กดปุ่ม plays animation เพื่อดูว่าเป็นอย่างไร

   
 
 

ทำขั้นตอนต่างๆ จนจบการเคลื่อนไหวที่เราต้องการ

 
 
 

รูปแสดงตัวอย่างที่ทำมาจากขั้นตอนดังกล่าว

 
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/photoshopcs3animation/photoshopcs3animation.html