การตัดต่อรูปอย่างง่าย เฉพาะใบหน้า โดยใช้ Photoshop CS3

 
 

มีขั้นตอนในการทำดังนี้

1. จากรูปจะนำเอาใบหน้ารูปซ้ายมือ ไปใส่แทนที่ใบหน้าขวามือ
 
     
     
     
 

2. ให้เลือกใช้ Polygonal Lasso Tool ในการเลือกพื้นที่ใบหน้า

 
       
     
       
 

3. เมื่อเลือกแล้ว Edit > Cut หรือ Copy แล้ว Edit > Pate

 
     
     
       
 

4. ทำการเลือกใบหน้าขวามือ โดยใช้ Polygonal Lasso Tool แล้วสร้าง Paths > Make work path…

 
     
     
       
 

5. นำรูปทางซ้ายที่ไดคัตแล้วลางมาวางให้อยู่บนใบหน้าของรูปขวามือ โดยการเลื่อน Layer ให้เห็นชัดเจน

 
     
 
   

6. ให้ทำการย่อ-ขยายรูปให้ได้ส่วนโดยใช้ Move Tool อาจจะใช้ Ctrl คลิ๊กค้างตรงมุมในการปรับแต่ง

 
 
   

7. เลือก Eraser Tool กำหนด Brush ตามความเหมาะสม โดยกำหนด Hardness 0%

 
 
   

8. ทำการลบรอบๆ เส้น Path ตามความเหมาะสม

 
 
   

9. เลือก Image > Adjustments > Color Balance…

 
 
   

10. ปรับสีรูปให้ใกล้เคียงกับรูปต้นแบบ

 
 
   

11. เลือก Image > Adjustments > Brightness/Contrast… ปรับตามความเหมาะสม เราสามารถปรับได้หลายครั้ง ระหว่าง ข้อ 10 และข้อ 11 นี้ เพื่อให้ได้สีใกล้เคียงมากที่สุด

 
 
   

12. เมื่อได้แล้วให้คลิ๊กเลือกทั้ง 2 Layer ทำการ Merge Layers

 
 
   

13. อาจจะใช้ Filter > Liquify… ในการปรับรูปอีกครั้งก็ได้

 
 
   

14. รูปการใช้ Liquify..

 
 
   

15. จะได้รูปตามต้องการ

 
 
   

16. นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Filter > Artistic หรือ Filter อื่นๆ ในการปรับรูป รวมไปถึงการใช้ Add a layer style ด้วย

 
 
   

เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/photoshop/photodicut01/photodicut01.html