Interface ภาพรวมของส่วนการติดต่อการใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya 2011

 
 

รายละเอียดของส่วนต่างๆ ในโปรแกรม Autodesk Maya 2011 (ดูภาพประกอบ) มีดังนี้

 
     
       
 

หมายเลข 1 Main Menu Bar จะแสดงเมนูหลักที่ใช้งานทั่วไป ส่วนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ Menu File จนถึง Manu Assets ส่วนที่เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่เลือกในหมายเลข 2 (ด้านหน้าสุด) คือ Menu ที่ถัดจาก Menu Assets จนถึง Menu สุดท้ายของ Main Menu Bar

หมายเลข 2 Status Line ด้านหน้าสุดจะไว้สำหรับการเปลี่ยนคำสั่งการทำงานในหมวดต่างๆ ถัดไปจะเป็นไอคอนคำสั่งลัดที่ใช้ทำงาน

หมายเลข 3 เป็นแถบบาร์ที่ใช้เปิด-ปิดเครื่องมือ Channel Box/Layer Editor, Attribute Editor, Tool Settings ที่หมายเลข 5 และหมายเลข 7

หมายเลข 4 แถบ Menu Shelves ด้านบน และ Shelves วางไอคอนคำสั่งลัดของหมวดที่เราเลือกไว้ทำงาน ซึ่งจะมีไอคอน Custom หลังสุด สำหรับสร้างไอคอนคำสั่งลัดที่เลือกจาก Main Menu Bar วิธีการสร้างให้กด Ctrl + Shift ค้าง แล้วคลิ๊กที่คำสั่งนั้น

หมายเลข 5 แสดง Channel Box/Layer Editor หรือ Attribute Editor ซึ่งสามารถเปิด-ปิดได้ที่แถบด้านขวาสุด หรือจะปิด-เปิดได้ที่หมายเลข 3

หมายเลข 6 แถบ Menu 3D View ด้านบน และไอคอนคำสั่งลัดไว้ทำงาน

หมายเลข 7 Tool Settings ซึ่งเลือกจากเปิด-ปิดได้จากหมายเลข 3 หรือดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนที่เลือกใช้งานตามหมายเลข 8

หมายเลข 8 Tool Box เป็นไอคอนคำสั่งลัดที่ใช้งานพื้นฐานทั่วไป เช่น Selection Tool, Move Tool, Rotate Tool เป็นต้น

หมายเลข 9 จะแสดงคำสั่งสุดท้ายที่เราเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานซ้ำได้ที่ตรงนี้

หมายเลข 10 แสดง View มุมมองในรูปแบบต่างๆ ตามที่เลือกไว้ใช้สำหรับทำงาน กรณีที่เลือกหลายมุมมองการเปลี่ยนมุมมองก็สามารถใช้ Space Bar เคาะที่ View port เปลี่ยนมุมมองได้ หรือใช้หมายเลข 11 กดซ้ายค้างที่ Maya สำหรับเปลี่ยนมุมมอง

 
               
     
       
 

หมายเลข 11 Hot Box เปิดขึ้นมาโดยกด Space Bar ค้างไว้ เป็นทางลัดในการเรียกใช้คำสั่งเฉพาะต่างๆ ใช้งาน

หมายเลข 12 แสดง Manipulator ที่ใช้งาน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ตามคำสั่งที่เลือกใช้ตามหมายเลข 8

หมายเลข 13 View Cubeจะแสดงให้เราเห็นว่าทำงานด้านอยู่ด้านใดใน View port ซึ่งสามารถใช้เม้าส์ซ้ายคลิ๊กค้างที่ View Cube ก็สามารถหมุนปรับมุมมองได้ หรืออาจจะกด Alt ค้าง + เม้าส์ซ้าย ก็ทำได้เช่นกัน

หมายเลข 14 เปิดขึ้นมาโดยการกด Space Bar ค้างไว้ซึ่งจะปรากฏหมายเลข 11 ขึ้นก่อน แต่ให้เราไปเลือกที่ว่างแล้วกดเม้าส์ซ้ายค้างจะปรากฎ Hotbox ตัวนี้ขี้นมา ใช้สำหรับปิด-เปิดคำแถบเมนูคำสั่งต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อความสะดวกในการทำงาน

หมายเลข 15 จะแสดงแกน XYZ ซึ่งสีแดงจะแสดงแกน X สีเขียนแสดงแกน Y และสีน้ำเงินแสดงแกน Z

หมายเลข 16 Time Slider สำหรับการสร้างอเนมิชั่นให้กับชิ้นงานที่เลือก

หมายเลข 17 ไว้สำหรับเขียนโปรแกรม MEL สคริ๊ป หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่นำมาใช้เขียน เช่น C++

หมายเลข 18 Help Line จะแสดงรายละเอียดผลของการใช้คำสั่งนั้นๆ และจะมี tips แนะนำให้เราใช้งานด้วย

หมายเลข 19 เป็นปุ่มสำหรับการเล่นอเนมิชั่นที่สร้างตามที่เซ็ตไว้ในหมายเลข 16 เหมือนปุ่มคำสั่งการเล่นวิดีโอทั่วไปนั่นเอง

หมายเลข 20 ปุ่มด้านบนเป็นทางลัดที่ใช้ในการเซ็ตค่า Preference ของ Time Slider ซึ่งเราก็สามารถปรับค่า Prefence อย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกัน ด้านล่างจะเป็นปุ่มลัดไปเขียนโปรแกรมของหมายเลข 17

 
   
   
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/maya2011/maya2011/maya2011.html