การสร้างวัตถุให้มีความโปร่งใสจากโปรแกรม Maya 2011

 
 

1. เมื่อเปิดโปรแกรม Autodesk Maya 2011 ให้ตั้งค่าต่างๆ และทำตามดังนี้
หมายเลข 1 ให้เปิดไปที่ Surfaces
หมายเลข 2 ให้เปิดไปที่ curves
หมายเลข 3 ให้คลิ๊กที่เครื่องมือนี้เพื่อใช้งานในการสร้างเส้นต่อไป
หมายเลข 4 กด Space Bar ค้าง แล้วลากไปที่ Front View

 
     
       
 

2. ใช้เครื่องมือหมายเลข 1 ในการสร้างเส้น เมื่อลากเส้นเสร็จแล้วให้คลิ๊กขวาค้างไว้ที่เส้นตามหมายเลข 2 แล้วเลือกไปที่ Control vertex เพื่อเลือกจุดปรับเส้น

 
               
     
       
 

3. เลือกเครื่องมือตามหมายเลข 1 เลือกจุด Control Vertex เพื่อปรับเส้นให้สวยงามตามหมายเลข 2 เมื่อเสร็จแล้วให้คลิ๊กขวาค้างที่เส้นตามหมายเลข 3 แล้วเลือกไปที่ Object Mode เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานปกติ

 
     
     
       
 

4. คลิ๊กเลือกเส้นที่เราปรับเสร็จแล้ว เปิดไปที่คำสั่ง Main Menu > Surfaces > Revolve กดเลือกคำสั่งให้ทำงาน

 
     
     
       
 

5. ให้คลิ๊กที่ Space Bar ค้างไว้แล้วเลือกไปที่ Perspective View

 
     
     
 

6. กดเลข 3 ที่คีร์บอร์ด และกดเลข 5 ที่คีร์บอร์ด จะได้วัตถุหนึ่งชิ้นตามรูป สามารถปรับค่าได้ที่ Channel Box ที่ Input ได้ revolve 1

   
 
 

7. เปิด Menu Window > Outliner เลือก Curve 1 ไปที่ Channel Box เลือก Visibility : off ซึ่งให้พิมพ์เลข 0 แล้วกด Enter

   
 
   

8.เปิด Menu Window > Rendering Editors > Hypershade เลือก Surface > Phong

 
 
 

เลือก 2D Textures > Ramp

 
 
 

เลือก Utilities > Sampler Info

 
 
 

9. ที่ Work Area คลิ๊กเมาส์ปุ่มกลางลาด Sampler Info มาวางที่ ramp 1 กดเลือก Others..

 
 
 

10. ที่ Connection Editor ซ้ายมือให้เลือก facingRatio ขวามือเลือก uvcoord > vcoord

 
 
 

11. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ramp 1 ตามหมายเลข 1 ไปที่ Attribute Editor > Ramp Attributes กำหนดค่า Interpolation : Smooth ตามหมายเลข 2 ปรับสีที่ Select Color.ให้ได้ตามหมายเลข 3

 
 
 

12. คลิ๊กกลางลาก ramp 1 ไปวางที่ phong 1 ให้เลือก transparency

 
 
 

13. ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ phong1 ตามหมายเลข 1 Attribute Editor > phong1 > Raytrace Options > กำหนดค่า Refractive Index = 1.4 ตามหมายเลข 2

 
 
 

14. เปิด Outliner ไปที่ Hypershade คลิ๊กขวาค้างไว้ที่ phong1 เลือกไปที่ Assign Material to Selection

 
 
 

15. ต่อไปเราจะสร้าง background มาหุ้มวัตถุที่เราสร้าง
หมายเลข 1 เลือก Polygons > Polygon sphere
หมายเลข 2 เลือกเครื่องมือ Scale Tool
หมายเลข 3 ให้ขยาย polygon sphere ให้คลุมวัตถุที่เราสร้าง

 
 
 

16. ใส่ภาพให้ polygon sphere และใส่สีให้กับวัตถุที่เราสร้าง

 
 
 

17. กด Render จะได้ภาพวัตถุโปร่งใสดังภาพ

 
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/maya2011/glassinmaya2011/glass.html