การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 

การใช้เมาส์ (Mouse)
การใช้คีย์บอร์ด (Keyboard)
ส่วนประกอบในหน้าจอของ windows 7
รายละเอียดปุ่ม Start ของ windows 7
รายละเอียดที่ปรากฏเมื่อเราคลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start หรือ Taskbar
ไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder)
รายละเอียดที่ปรากฏเมื่อเราคลิ๊กขวาที่ Desktop
รายละเอียดที่ปรากฏเมื่อเราคลิ๊กขวาที่ Computer
จัดการกับ Recycle Bin
รายละเอียดเกี่ยวกับ Control Panel
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Autoplay
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Backup and restore
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Date and time
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Default programs
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Device manager

            - การปรับแต่งการตั้งค่า Device and printer
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Display
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Folder options
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Fonts
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Internet option
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Mouse
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Network and sharing center
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Notififfiication area icons
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Parental controls
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Performance information and tools
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Powers options
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Program and features
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Recovery
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Region and language
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Sound
            - การปรับแต่งการตั้งค่า User accounts
            - การปรับแต่งการตั้งค่า Windows update
การใช้ Internet Explorer 10
การใช้ www.google.co.th
การสมัคร E-Mail และ Facebook

 
       
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/learningwindows7/learningwindows7.html