ความรู้ด้านต่างๆ

ด้านคอมพิวเตอร์
- วิธีการเรียกเก็บค่าหรือดูดไดร์เวอร์ในคอมพิวเตอร์
- การลงไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์จาก Device Manage
- การแบ่งพาร์ทิชั่นโดยใช้โปรแกรม Power Quest Partition Magic Pro 8.0
- การลบขยะด้วย Disk Cleanup และลบขยะใน Internet Option ใน windows 7
- ความรู้เรื่องไบออส
- การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

เพิ่มหัวข้อ สอบถามปัญหา แนะนำ และเสนอความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่

ด้านกราฟิก
- การทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop CS3
- การปรับรูปใน Photoshop CS3
- การอัพโหลดไฟล์ลงเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม FileZilla 2.2.14b
- การเก็บรูปจากโปรแกรมchat หรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
- การลงสีในโปรแกรม Photoshop CS3 ตัวอย่างรูปการ์ตูน
- การตัดต่อรูปอย่างง่าย เฉพาะใบหน้า โดยใช้ Photoshop CS3
- การสร้าง 3D ตัวอักษร หรือโลโก้ ในโปรแกรม  Autodesk Maya 2011 และการสร้างลายเส้นในโปรแกรม Adobe Illustrator CS3
- การสร้างอนิเมชั่น 3D ในโปรแกรม Autodesk Maya 2011 และนำไปทำ GIF Animation ในโปรแกรม Adobe Photoship CS3
- Interface ภาพรวมของส่วนการติดต่อการใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya 2011
- การสร้างวัตถุให้มีความโปร่งใสจากโปรแกรม Maya 2011
- การออกแบบเว็บไซด์
- การใช้ Type Tool ใน Photoshop CS3
- การนำอเนมิชั่นที่ทำจาก Autodesk Maya 2011 กับ Macromedia Flash Player 8.0 ไปแสดงหน้าเว็บ
- การลงสีในโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตัวอย่างรูปการ์ตูน
- การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS3  ( ตอนที่ 1 )
- การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS3  ( ตอนที่ 2 )
- การใช้โปรแกรม Premier Pro CS3
- เรียนการใช้โปรแกรม Photoshop CS3 Advance
- การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 3 )
- การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 4 )
- เรียนการใช้โปรแกรม Premier Pro CS5 เกี่ยวกับ Video Effect
- เรียนการใช้โปรแกรม Premier Pro CS5 เกี่ยวกับ Video Transitions
- เรียนการใช้โปรแกรม Premier Pro CS5 เกี่ยวกับ Video Preset
- การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  Adobe Photoshop CS5  ( ตอนที่ 5 )
- การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 1)
- การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 2)
- การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 3)
- การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 4)
- การใช้โปรแกรม Auto CAD 2011
- เรียนการใช้ Photoshop 6 (Begin-Advance)
- การทำต้นฉบับหนังสือพิมพ์จาก Pagemaker 7 มาทำใน Indesign CS6
- การใช้ Dreamweaver CS6

ทั่วไป
- จรรยาบรรณละศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต
- วิจารณ์แคมฟรอก
- ทำ 5ส ฉบับย่อ
- การทำธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง)
- หลักการทำงานตามวงจรเดมิ่ง (The Deming Cycle) PDCA
- การแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า
- ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2008
- ผังธุรกิจทั่วไป
- การจัดระบบงานสำหรับองค์กรทั่วไป
- คน 4 ชาติ “ขยันแบบคนจีน มีวินัยแบบฝรั่ง พัฒนาต่อเนื่องอย่างคนญี่ปุ่น มีน้ำใจแบบคนไทย”
- Planning for each Job
- การใช้ Microsoft Excel 2010 กับการคำนวณ ตัวอย่าง บัญชีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน
- ฝ่ายบุคคลกับหน้าที่ความรับผิดชอบกับข้อกำหนด ISO 9000 : 2008 และ Job Description
- การประยุกต์ใช้แผนการตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับการกำหนดเงินเดือนให้กับฝ่ายการตลาดในองค์กรเอกชน
- ตัวอย่างการจัดระบบงานการผลิตรายการทีวีและหนังสือพิมพ์
- ความรู้ทางด้านการวางแผนการตลาด
- ตัวอย่างการวางแผนทางด้านการตลาด
- การเมืองในองค์กร
- ขั้นตอนการวางแผนงานทางด้านการตลาด
- ทักษะ ลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานที่ดี
- ลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ผู้นำ
- การทำงานขั้นพื้นฐานเพื่อความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายขายตรง
- แนวทางในการเลือกบริษัทเครือข่าย (ขายตรง)
- การเปิดใจผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับเรา
- ทำไมเราจึงไม่สำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ผู้ที่สำเร็จเขาเป็นอย่างไร และเป้าหมายที่ดีเป็นแบบไหน
- ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง
- คุณสมบัติ 10 ประการของผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง
- โอกาสทางธูรกิจ ลิขิตชีวิตตนเอง
- 10 ลำดับขั้นตอนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ  จากไม่รู้สู่ความชำนาญ
- การบริหารงานบุคคล
- การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) และหลักการเบื้องต้นในการเพิ่มผลผลิต
- ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอย่างไรให้มั่นคง
- ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายขายตรง
- นำเสนออย่างไรให้เขาทำธุรกิจเครือข่ายกับเรา
- การเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันและการจับจ่ายให้กลายเป็นรายได้