การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 4)

 
 

การใช้เครื่องมือที่เหลือซึ่งมีเครื่องมือดังนี้
หมายเลข 1 Mesh Tool
หมายเลข 2 Gradient Tool
หมายเลข 3 Eyedropper Tool และ Measure Tool
หมายเลข 4 Blend Tool
หมายเลข 5 เครื่องมือในกลุ่ม Symbol
หมายเลข 6 เครื่องมือในกลุ่ม Graph
หมายเลข 7 Artboard Tool
หมายเลข 8 เครื่องมือในกลุ่ม Slice

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

จากรูปข้างล่าง เป็นการใช้เครื่องมือ Mesh Tool  ซึ่งจะใช้คู่กับ Color Pallate Option ในการกำหนดค่าสีในแต่ละจุด

 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่างจะเป็นการใช้เครื่องมือ Gradient Tool จะใช้ร่วมกับ Gradient Pallate Option ซึ่งสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กได้ที่เครื่องมือนี้

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่างจะเป็นเครื่องมือ

 • Eyedropper Tool ใช้ในการดูดค่าสีต่างๆ จากที่อื่นภายในอาร์ตบอร์ด และสามารถทำสำเนาค่าสีไปยังปลายทางรูปที่เลือกได้ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือนี้จะปรากฏ Eyedropper Option ให้กำหนดค่าต่างๆ
 • Measure Tool ใช้ในการวัดค่าตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะใช้คู่กับ Info Pallate Option เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฎคำสั่ง Preference ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือนี้
 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่างจะเป็นการใช้เครื่องมือ Blend Tool เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏกรอบคำสั่ง Blend Options ให้กำหนดค่าในการใช้งาน

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างล่างจะใช้เครื่องมือในกลุ่ม Symbol  ซึ่งจะใช้ร่วมกับเครื่องมือ Graphic Styles Tool Pallate และ Symbols Tool Pallate ในการดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องมือนี้จะปรากฏ Symbolism Tool Options ให้ใส่ค่าตามกรอบสีแดง

 • เลข 1 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Sprayer Tool
 • เลข 2 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Shifter Tool
 • เลข 3 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Scruncher Tool
 • เลข 4 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Sizer Tool
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 • เลข 5 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Spinner Tool
 • เลข 6 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Stainer Tool
 • เลข 7 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Screener Tool
 • เลข 8 จะเป็นเป็นการใช้เครื่องมือ Symbol Styler Tool

จากรูปข้างล่างจะเป็นเครื่องมือในกลุ่ม Graph ซึ่งเมื่อนำมาใช้จะปรากฏกรอบให้ใส่ค่ากราฟลงไป (ขวามือสุดของรูป) เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏ Graph Type สำหรับใส่ค่าต่างๆ ของเครื่องมือที่เลือกใช้ตามกรอบสีแดง

 • เลข 1 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Column Graph Tool
 • เลข 2 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Stacked Column Graph Tool
 • เลข 3 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Bar Graph Tool
 • เลข 4 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Stacked Bar Graph Tool
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 • เลข 5 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Line Graph Tool
 • เลข 6 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Area Graph Tool
 • เลข 7 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Scatter Graph Tool
 • เลข 8 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Pie Graph Tool
 • เลข 9 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Radar Graph Tool

จากรูปข้างล่างจะเป็นการใช้เครื่องมือ Artboard Tool ในการใช้ให้คลิ๊กลากขนาดที่ต้องการ หรือดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏ Artboard Options ในการกำหนดค่าต่าง

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

จากรูปข้างล่างจะเป็นการใช้เครื่องมือ Slice Tool และ Slice Selection Tool

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/illustrator/useillustratorcs5/useillustrator04.html