การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator CS5 (ตอนที่ 3)

 
 

ในตอนที่ 3 นี้จะอธิบายเครื่องมือที่ใช้จัดการกับวัตถุในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 Rotate Tool ใช้ในการหมุน Reflect Tool ใช้ในการพลิกกลับ
หมายเลข 2 Scale Tool ใช้ในการย่อขยายวัตถุ Shear Tool  ใช้ในการปรับเอนเอียงวัตถุ Reshape Tool ใช้ในการปรับเปลี่ยนวัตถุ

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

หมายเลข 3 ใช้ในการปรับรูปแบบของวัตถุตามเครื่องมือที่ใช้
หมายเลข 4 ใช้ในการปรับขนาดวัตถุ
หมายเลข 5 ใช้ในการซ่อมแซมวัตถุ
หมายเลข 6 ดูมุมอง 3 มิติ
จากรูปข้างล่าง เครื่องมือ Rotate Tool ใช้ในการหมุนวัตถุ ซึ่งสามารถย้ายที่ หรือทำสำเนาตามองศาที่กำหนดได้

 
       
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่าง Reflect Tool ใช้ในการพลิกวัตถุ และสามารถทำสำเนาได้ ซึ่งรูป 1 จะเป็นการทำ Horizontal รูปที่สองจะทำในแนว Vertical และรูปที่ 3 กำหนดโดยองศา

 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่าง เป็นเครื่องมือ

 • Scale Tool เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือกด Alt ค้างเลือกจุดที่ต้องการจะปรับขนาดวัตถุ หรือทำการทำสำเนาวัตถุ จะปรากฏกรอบคำสั่ง (จากรูปกรอบคำสั่งสีเขียว) ใช้ในการใส่ค่าที่ต้องการ
 • Shear Tool จะทำการเอนเอียงวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊ก หรือกด Alt ค้างเลือกจุดที่ต้องการ จะปรากฏกรอบคำสั่ง (จากรูปกรอบคำสั่งแดง) ใช้ในการใส่ค่าที่ต้องการ
 • Reshape Tool จะทำการปรับรูปแบบวัตถุ โดยการเพิ่มจุดบนวัตถุแล้วทำการปรับ (คล้ายกับเครื่องมือ Direct Selection Tool) หรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุในวัตถุที่เลือก
 
     
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

จากรูปข้างล่าง

 • เลข 0 จะเป็นรูปที่ไม่ทำการปรับเปลี่ยน
 •  เลข 1 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Width Tool
 • เลข 2 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Warp Tool
 • เลข 3 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Twirl Tool
 • เลข 4 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Pucker Tool
 • เลข 5 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Bloat Tool
 • เลข 6 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Scallop Tool
 • เลข 7 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Crystallize Tool
 • เลข 8 จะเป็นผลจากการใช้เครื่องมือ Wrinkle Tool
 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างล่าง จะเป็นผลจากการใช้ Free Transform Tool

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างล่าง

 • เลข 0 จะเป็นรูปที่ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง
 • เลข 1 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool
 • เลข 2 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Live Paint Bucket
 • เลข 3 จะเป็นการใช้เครื่องมือ Live Paint Selection Tool
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จากรูปข้างล่าง Perspective Grid Tool และ Perspective Selection Tool  เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะได้กรอบคำสั่งปรากฏดังรูป ซึ่งใช้ในการปรับมุมมอง 3 มิติ

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/illustrator/useillustratorcs5/useillustrator03.html