การลงสีในโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตัวอย่างรูปการ์ตูน

 
 

ก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้สร้างไฟล์งานใหม่มา File > New..

 
     
     
     
 

ให้กำหนดค่าต่างๆ ของเอกสารใหม่ ได้แก่ Name ตั้งชื่อเอกสาร New Document Profile เลือกรูปแบบเอกสารที่จะใช้ Size ขนาดซึ่งจะมีมาตรฐานกำหนดไว้ Width ความกว้างของเอกสารที่จะใช้ Height ความสูงของเอกสารที่จะใช้ แล้วกด OK เพื่อยอมรับการตั้งค่าเอกสาร

 
       
     
       
 

ให้นำลายเส้นที่ต้องการจะใช้งานมาใช้ในกรณีที่ไม่ถนัดเรื่องการเขียนลายเส้นด้วยโปรแกรมก็สามารถนำมาจากข้างนอกได้ เช่น วาดในกระดาษแล้วสแกนนำมาใช้ ลายเส้นมาตรฐานที่มีอยู่ทั่วไป หรือจะวาดลายเส้นเองก็ได้ถ้ามีความชำนาญอยู่แล้ว การนำเข้าให้ไปที่ File > Place…

 
     
     
       
 

ให้เลือกลายเส้นที่จะนำเข้ามาในเอกสารที่ได้สร้างไว้

 
     
     
       
 

ในการเปิดเครื่องมือทั้งหมดให้ไปที่ Window > Workspace > [Basic] หรือจะเลือกเปิดบางอย่างก็ได้ตามที่ต้องการ

 
     
 
   

จากรูปจะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานทั้งหมดในการลงสีรูปการ์ตูน ได้แก่ เครื่องมือกลุ่ม Pen Tools เครื่องมือกลุ่ม Direct Selection Tools, Color Tool, Gradient Tool, Swatches Tool หรือจะเปิดมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่จะถนัดใช้
จากรูปเราทำการสร้างลายเส้นให้แบ่งพื้นที่ของแต่ละส่วนออกจากกัน ซึ่งการสร้างลายเส้นถ้าสร้างให้ละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะมีจำนวนลายเส้นมาก เช่น เป็นเส้นผม เป็นเงา แสงสะท้อน หรือจะสร้างจุดเล็กในภายหลังก็ได้ ในขั้นนี้เราจะสร้างลายเส้นโดยแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน

 
 
   

เมื่อคลิ๊กขวาที่วัตถุชิ้นใดที่เราสร้างขึ้นมาก็จะปรากฏแถบเครื่องมือลัดให้เราใช้งานมากมาย ซึ่งสะดวกในการทำงาน

 
 
   

เราก็ใช้ Tool ต่างๆ ที่เปิดขึ้นมาในการลงสี

 
 
   

ถ้าจะให้ละเอียดขึ้นอีกเราก็สามารถสร้างลายเส้นเพิ่มตามจุดต่างๆ ได้ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม และละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก เช่น สร้างเส้นผม สร้างเงาสะท้อน สร้างรอยยักของใบหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่เราจะใช้ทำงาน ความต้องการของภาพที่จะใช้ ก็สามารถทำเพิ่มเติมได้

 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/illustrator/fillcolorinillustrator/fillcolorinillustrator.html