การประยุกต์ใช้แผนการตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับการกำหนดเงินเดือนให้กับฝ่ายการตลาดในองค์กรเอกชน

 
 

การประยุกต์ใช้แผนการตลาดของธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้ จะนำแผนการตลาดแบบสแตร์สเต็บ (Stair Step Marketing Plan) หรือแผนการตลาดแบบขั้นบันใด ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดเงินเดือนของพนักงานในฝ่ายการตลาดของบริษัทเอกชน ซึ่งตัวอย่างที่จะกล่าวนี้จะเป็นการสมมติเพียงเท่านั้น ไม่ควรจะนำไปใช้จริงกับองค์กรของท่าน ถ้าอยากจะนำไปใช้ต้องได้รับการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าเหมาะสม และเป็นผลดีกับองค์กรท่าน ดูรูปภาพประกอบคำอธิบาย

 
     
   
     
 

จากรูปแต่ละตำแหน่งจะกำหนดคุณสมบัติ ค่าคอมมิชชั่น และเงินเดือนไว้ชัดเจน ซึ่งเราต้องคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแต่ละตำแหน่งเมื่อคงคุณสมบัติดังกล่าวทั้งยอดขายส่วนตัวและยอดกลุ่มจะไม่ทำให้องค์กรขาดทุน ซึ่งจะนำเอาสิ่งต่อไปนี้มาพิจารณาในการกำหนดคุณสมบัติ

 1. จำนวนพนักงานทั้งหมดที่จะรับเข้ามาในฝ่ายการตลาด
 2. สินค้า และราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละอย่าง และยอดรวมทั้งหมดที่มีอยู่
 3. ค่าคอมมิชชั่น กับเงินเดือนแต่ละตำแหน่ง เมื่อรวมแล้วองค์กรต้องได้รับผลประโยชน์จากยอดขายส่วนตัว และยอดกลุ่ม
 4. กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการทำงานขององค์กร และกฎระเบียบข้อบังคับเฉพาะสำหรับฝ่ายการตลาด
 5. กฎเกณฑ์ในการกำหนดการขึ้น/ลดตำแหน่งทางการตลาด

ก็ยกสิ่งที่พิจารณามาบางส่วนในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งอาจจะมีน้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรและสินค้า รวมถึงผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น
ข้อดีของการนำแผนการตลาดขายตรงแบบสแตร์สเต็บมาใช้กับองค์กรในการกำหนดเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น พอจะสรุปได้ดังนี้

 1. ทำให้พนักงานช่วยเหลือกันในแต่ละตำแหน่งงาน
 2. ให้รายได้กับผู้ที่ทำงานหนัก ซึ่งการเริ่มต้นเข้ามาเป็นพนักงานควรจะเริ่มจากตำแหน่งต่ำสุดเหมือนกันทุกคน
 3. สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน และสร้างผู้นำขึ้นมา
 4. คัดพนักงานที่ดีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานหนัก ซึ่งควรจะกำหนดกฎเกณฑ์เป็นสัญญาการจ้างพนักงานไว้ก่อน เข่น ถ้าอยู่ในตำแหน่ง Sale Staff ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนจะปลดจากการเป็นพนักงาน เป็นต้น
 5. ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถ และทำงานร่วมกันเป็นทีม
  ฯลฯ

การนำแผนการตลาดแบบขายตรงมาประยุกต์ใช้ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดแบบเครือข่ายขายตรง มาวางระบบแผนการตลาดให้กับองค์กรของท่าน ก่อนที่จะนำไปใช้จริง สำหรับการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ควรกำหนดให้เหมาะสมกับองค์กรจากสิ่งที่นำมาพิจารณาทั้งหมด

 
     
     
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/mlmwithsalary/mlmwithsalary.html