การใช้ Microsoft Excel 2010 กับการคำนวณ ตัวอย่าง บัญชีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน

 
 

ก่อนการอธิบายการคำนวณการใช้เอ็กเซลในการคำนวณ ขออธิบายคอลัมน์และแถวก่อน เพื่อให้เข้าใจก่อนการคำนวณ ให้ดูตามรูป
หมายเหตุ เครื่องหมาย ในช่องที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ถ้าจะให้โปรแกรมคำนวณได้ต้องทำการ Delete ก่อน หรือใส่เลข 0 ก็ได้

 
     
   
 

 

 
  จากรูปจะเป็นตารางที่ยังไม่ได้คำนวณและได้ใส่ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว  
     
   
     
  มาเริ่มคำนวณง่ายๆ ก่อน จากรูปจะคำนวณรายได้คงเหลือ โดยให้พิมพ์ = แล้วเลือกรายได้ในช่อง C5 ซึ่งจะปรากฎในแถบข้างบนตามรูป  
 

 

 
   
     
 

จากนั้นให้กด + ที่คีย์บอร์ด แล้วเลือกไปที่ช่อง D5 ซึ่งจะปรากฏสูตรคำนวนด้านบนและปรากฎในช่อง E5 ที่ยังไม่กดแป้น Enter

 
     
   
     
 

เมื่อกดแป้น Enter เอ็กเซลจะทำการคำนวณให้ตามรูป ซึ่งสูตรคำนวณก็ยังปรากฎอยู่ที่แถบด้านบน

 
     
 

 
     
 

ต่อไปเราจะคำนวณที่ช่อง E6 เป็นรายได้คงเหลือ มีขั้นตอนคือ พิมพ์ = ใส่วงเล็บเปิด ซึ่งเอ็กเซลจำคำนวณในวงเล็บก่อน ให้คลิ๊กเลือกไปยังช่อง E5 ใส่เครื่องหมาย + แล้วคลิ๊กเลือกที่ช่อง C6 ใส่วงเล็บปิด จากนั้นให้กด ที่คีย์บอร์ด เลือกไปยังช่อง D6 กด Enter จะได้ผลคำนวณตามรูป แต่สูตรยังปรากฏอยู่ด้านบนเหมือนเดิม

 
 

 

 
   
     
 

เราจะทำการคัดลอกสูตรการคำนวณในช่อง E6 ไปยังเซลล์อื่นๆ ซึ่งจะให้ผลคำนวณอัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้างสูตรคำนวณอีก จากรูปให้คลิ๊กที่ช่อง E6 ให้สังเกตเครื่องหมาย + ที่ปรากฏอยู่แสดงว่าสามารถที่จะใช้ในการคัดลอกได้แล้ว

 
     
   
     
 

ให้กดคลิ๊กค้างแล้วลากไปยังช่องที่ต้องการคำนวณตามคอลัมน์นั้นตามรูป (หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในการคำนวณตามแถวเช่นเดียวกัน)

 
 

 

 
   
     
 

เมื่อลากเสร็จแล้ว ถ้าเราคลิ๊กที่เซลล์ใดก็จะปรากฏสูตรคำนวณด้านบนให้เห็น ซึ่งเอ็กเซลจะทำการสร้างสูตรและคำนวณให้อัตโนมัติ

 
     
   
     
 

สำหรับส่วนของหนี้สินก็ให้ทำเช่นเดียวกันตามรูป

 
     
   
 

 

 
 

สำหรับช่องคงเหลือสุทธิให้คำนวณตามรูป

 
     
 

 
     
 

การคำนวณช่องที่เหลือก็ให้ทำตามเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น

 
     
   
     
 

ก็จะได้คงเหลือสุทธิในแต่ละช่อง

 
 

 

 
   
     
 

มาดูการคำนวณโดยใช้ ซิกม่า หรือ ผลรวมอัตโนมัติ ตามรูปจะคำนวณผลรวมในช่อง C20 ให้คลิ๊กที่ ผลรวมอัตโนมัติตามรูป

 
     
   
     
 

เมื่อคลิ๊กแล้วจะได้สูตรคำนวณ ซึ่งโปรแกรมเอ็กเซล จะหาเซลล์แรกที่มีตัวเลขอยู่ในกรณีที่แต่ละเซลล์มีตัวเลขไม่ต่อเนื่องกัน ดังรูป

 
     
   
     

จากนั้นให้เราคลิ๊กค้างลากไปยังทุกเซลล์ที่ต่อเนื่องกันจนถึงเซลล์ที่ต้องการคำนวณ ดูรูปประกอบ

 
 

เมื่อกด Enter จะได้ผลคำนวณดังรูป

 
 

ช่องถัดไปให้ทำเช่นเดียวกัน ให้สังเกตจะเห็นว่าที่มีตัวเลขต่อเนื่องเอ็กเซลจะคำนวณให้ทุกเซลล์ที่ต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ ดังรูป

 
 

ช่องอื่นๆ ก็ให้ทำเช่นเดียวกัน ดูรูปประกอบ

 

การคำนวณในช่องรายได้คงเหลือ ให้คำนวณตามรูป ซึ่งจะสร้างสูตรเอง หรือลากจากเซลล์ E19 ลงมาก็ได้

 
 

การคำนวณในช่องที่เหลือก็ทำเช่นเดียวกัน

 
 

เราก็ได้สูตรการคำนวณที่จะนำไปใช้บันทึก รายได้ รายจ่าย หนี้สิน ประจำเดือนแล้วหละ ง่ายใช่ไหมครับ ผมมีตารางเอ็กเซลที่คำนวณเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้งานกัน

 
ดาวน์โหลด ตารางแสดงบัญชีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน
 
 
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/generalknowledges/excelwithcalculate/excelwithcalculate.html