การแบ่งพาร์ทิชั่นโดยใช้โปรแกรม Power Quest Partition Magic Pro 8.0

 
 

การแบ่งพาร์ทิชั่น เป็นการแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วนๆ ตามที่เราต้องการใช้ประโยชน์ เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลและระบบ Windows
เป็นการแบ่งพาร์ทิชั่นหลังจากที่เราได้ลง Windows เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้จะมีความสามารถหลายอย่างในการจัดการกับพาร์ทิชั่นในคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนี้ควรปิดโปรแกรมต่างๆ ก่อนใช้งาน
ดังรูป เมื่อเปิดโปรแกรมมา โปรแกรมจะแสดงพาร์ทิชั่นของเครื่องคอมพิวเตอร์เราที่แบ่งให้เห็นชัดเจน ทำให้เราสามารถจัดการกับพาร์ทิชั่นได้หลายรูปแบบ

 
     
       
  เมื่อคลิ๊กขวาที่พาร์ทิชั่นนั้น ก็จะแสดงคำสั่งลัดขึ้นมาสำหรับการปฏิบัติการต่างๆ ที่เราเลือก ดังรูป  
       
     
       
 

ต่อไปมาดูคำสั่งต่างๆ ทางด้านซ้ายมือดังรูปว่าทำอะไรได้บ้าง
- Create a new partition เป็นคำสั่งสร้างพาร์ทิชั่นใหม่ โดยการแบ่งจากฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่เป็นส่วนย่อย เพื่อใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
- Create a backup partition เป็นคำสั่งสร้างแบ็คอัพพาร์ทิชั่นไว้จากไดร์หลัก
- Install another operating system เป็นคำสั่งการเอาระบบปฏิบัติอื่นเข้ามาใช้ เช่น window 98 เป็นต้น โดยสร้างพาร์ทิชั่นใหม่รองรับ
- Resize a partition เป็นการลด/เพิ่มพื้นที่ของพาร์ทิชั่น
- Redistribute free space เป็นการจัดการกับพื้นที่ใหม่ภายในพาร์ทิชั่นนั้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบพาร์ทิชั่น
- Merge partitions เป็นการรวมพาร์ทิชั่น 2 พาร์ทิชั่นเข้าด้วยกันเป็นพาร์ทิชั่นเดียวกัน
- Copy a partition เป็นการทำสำเนาพาร์ทิชั่นนั้น เพื่อไปเก็บไว้ยังพาร์ทิชั่นเป้าหมายที่เราได้ระบุไว้

 
     
     
       
  ปฏิบัติการของพาร์ทิชั่นต่างๆ ที่เราได้ระบุไว้ สามารถเลือกปฏิบัติการย่อยสำหรับการจัดการกับพาร์ทิชั่นนั้นได้ด้วย เช่น Browse partition เป็นการดูข้อมูลที่มีอยู่ของพาร์ทิชั่นนั้น Split partition เป็นการแยกส่วนของพาร์ทิชั่นนั้น Convert partition เป็นการเปลี่ยนพาร์ทิชั่นนั้นให้เป็น Primary หรือ Logical และเป็นระบบ FAT หรือ NTFS เป็นต้น  
     
     
               
 

รูปทางด้านขวามือบน จะแสดงพาร์ทิชั่นที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทั้งหมด ให้เราเห็นว่าจะจัดการกับพาร์ทิชั่นเหล่านั้นอย่างไร โดยจะแสดงเป็นสีแยกประเภทให้เห็น พื้นที่ที่ใช้ และพื้นที่ว่างอย่างชัดเจน

 
               
     
           
รูปถัดมาด้านล่างจะแสดงรายละเอียดปลีกย่อยของพาร์ทิชั่นนั้นให้เห็นชัดเจน
   
 
           

เมื่อเราจัดการกับพาร์ทิชั่นใดพาร์ทิชั่นหนึ่งจะมีคำสั่งขึ้นมาแสดงให้เห็นทางด้านล่างซ้าย

   
 
 

ระบบปฏิบัติการที่เราใช้จะมีคำสั่ง Undo เป็นการยกเลิกคำสั่งล่าสุดในการจัดการกับพาร์ทิชั่นนั้นๆ และ Apply เป็นการดำเนินการตามปฏิบัติการที่เราดำเนินการไว้ ซึ่งเป็นคำสั่งสำคัญต้องดูให้แน่ใจว่าจะทำตามนั้นหรือไม่ เพราะถ้าทำไปแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการกู้คืนเหมือนเดิมจะทำยาก ข้อมูลอาจสูญหายบ้าง ไม่สามารถเรียกไดร์เดิมกลับมาได้ เป็นต้น

   
 
 
เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/driverinstallation/partition/partition.html