การลงไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์จาก Device Manage

 
 

เป็นการลงไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งนอกจากการลงไดร์เวอร์จากแผ่นซีดีโดยตรง การลงไดร์เวอร์แบบนี้จะทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งไดร์เวอร์เพราะ Windows จะแสดงให้เห็นเฉพาะไดร์เวอร์ที่ไม่มีเท่านั้น ทำให้ประหยัดเวลาในการลงไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่างๆ
หลังจากลง Windows เสร็จแล้ว ก็ให้คลิ๊กขวาที่ My Computer แล้วไปที่  Properties ดังรูป

 
   
       
  เข้ามาแล้วให้เราไปเลือกที่ Hardware แล้วไปเลือกที่ Device Manager ดังรูป  
       
     
       
  ใน Device Manager จะแสดงไดร์เวอร์ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภายใน และอุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์ และจะแสดงอุปกรณ์ที่ยังไม่มีไดร์เวอร์ไว้ต่างหากในช่อง Other devices ดังรูป  
     
     
       
 

การลงไดร์เวอร์ใหม่ให้คลิ๊กที่ไดร์เวอร์ตัวที่จะลง ดังรูปคลิ๊กที่ไดร์เวอร์เสียง Audio Device หลังจากนั้นให้คลิ๊กขวาจะปรากฏคำสั่งขี้นมาให้เราเลือก ซึ่งเราจะเลือกที่ Update Driver สำหรับ Disable จะเป็นการสั่งให้ไดร์เวอร์นั้นไม่ทำงาน และ Uninstall เป็นการลบไดร์เวอร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 
     
     
               
 

เมื่อคลิ๊กเข้ามาแล้ว ให้เราคลิ๊กที่ No, not this time เป็นการเลือก หลังจากนั้นคลิ๊ก Next > ดังรูป

 
               
     
           

ขั้นตอนต่อมา จะแสดงไดร์เวอร์ของซอฟท์แวร์ที่จะลง มีให้เราเลือกดังนี้

  • install the software automatically (Recommended) คือเครื่องคอมพิวเตอร์จะเลือกไดร์เวอร์ที่เรามีให้โดยอัตโนมัติ
  • install from a list or specific location (Advanced) เป็นการเลือกไดร์เวอร์จากแหล่งที่เรามี หรือที่เราต้องการจะหาให้ในการลงไดร์เวอร์นี้ ซึ่งเราจะเลือกแบบนี้ หลังจากนั้นให้คลิ๊ก Next >
 
           

จากรูป จะให้เราเลือกแหล่งของโปรแกรมไดร์เวอร์ที่เราจะติดตั้งว่าเลือกที่ไหน ถ้าเรามีแหล่งก็ให้เลือก
- Search for the best driver in these location ซึ่งจะมีให้เลือกว่ามีที่ใดบ้าง ถ้าคลิ๊กที่
1. Search removable media (floppy, CD-ROM) คือเราจะลงไดร์เวอร์จากแผ่นมีเดียที่มีอยู่
2. Include this location in the serch : เป็นการเลือกไดร์เวอร์โดยเฉพาะเจาะจงจากไดร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง จากรูปเราหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เราเอง โดยการกด Browse ไปหาไดร์เวอร์ตัวที่จะลง
- Don’t search, I will choose the driver to install เป็นการเลือกไดร์เวอร์ที่มีอยู่ใน windows เอง

           
 
           

เมื่อกด Next > เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะหาไดร์เวอร์อุปกรณ์ตัวนั้นให้เจอดังรูป

           
 
           

เมื่อเจอแล้วก็จะทำการติดตั้งดังรูป

 
 
 

กรณีที่ขาดไฟล์บางตัว เครื่องจะถามที่อยู่ของไฟล์นั้นให้เราไปหาให้เจอแล้วกด OK

 
 
 
 

เมื่อเจอครบหมดแล้วเครื่องก็จะทำการติดตั้งไดร์เวอร์แบบอัตโนมัติ

 
 
 

และกด Finish เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง
หมายเหตุ การติดตั้งที่สมบูรณ์ จะขึ้นคำว่า Completing the Hardware Update Wizard

 
 
 

ไดร์เวอร์ที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงที่อยู่ไดร์เวอร์ตามอุปกรณ์นั้นอย่างชัดเจน

 
 
 

ไดร์เวอร์บางตัว เราต้องเลือกเวอร์ชั่นของไดร์เวอร์ที่จะลงให้เหมาะกับเครื่องของเรา

 
 
 

เมื่อลงไดร์เวอร์ครบทุกตัวแล้วจะไม่มี Other Devices ปรากฎให้เห็นอีก

 
 
 

การลงไดร์เวอร์สมบูรณ์ทุกอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 
 
 

จะมีปุ่มด้านบนเป็น Tool bar ช่วยในการติดตั้ง ค้นหา ถอน ยกเลิก เป็นต้น ดังรูปเมื่อคลิ๊กที่ปุ่มนั้นจะแสดงรายละเอียดให้เห็นว่าเป็นปุ่มทำอะไร แทนการคลิ๊กขวาที่อุปกรณ์นั้น

 
 
 

เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย
http://www.cgpcenter.com/driverinstallation/driverfrdevice/driverfrdevice.html