นำเสนออย่างไรให้เขาทำธุรกิจเครือข่ายกับเรา

 
 


การพูดเป็นการสื่อสารที่ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด แต่เราจะพูดอย่างไรให้เขารู้สีกดี ประทับใจหละ ให้เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยความเต็มใจ ซึ่งการพูดไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แม้ว่าเราจะเตรียมพูดไปอย่างดีแล้ว ก็อาจจะพบกับอุปสรรคต่างๆ นาๆ ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแผนการตลาด รวมทั้งสิ่งที่เราคาดหวังให้เขาได้รับรู้ รับฟัง ว่าเขาจะเข้าใจ สนใจที่เราจะอธิบายให้ฟัง แล้วทำอย่างไรหละให้การพูดประสบความสำเร็จ เราต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมอะไรบ้าง

  1. ต้องเตรียมข้อมูลประกอบการพูด ไม่ว่าจะเป็นแผ่นนำเสนอในรูปของเอกสารส่วนมากจะเป็นกระดาษ A4 อุปกรณ์ต่างๆ ในการสาธิตสินค้า ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของบริษัท หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพสินค้า ฯลฯ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องนำไปหมดก็ได้ อยู่ที่ว่าเรามีความชำนาญในการนำเสนอแค่ไหน และความรู้ความสามารถที่เรามี ซึ่งในบางคนอาจจะใช้โน๊ตบุ๊คในการนำเสนอ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่อง ให้ใช้ในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่มีความขำนาญในการนำเสนอ เพราะผู้ที่เราสปอนเซอร์อาจเกิดความลำบากในการหาซื้อ หรือไม่มีความชำนาญพอที่จะใช้ในการนำเสนอ
  2. เมื่อเจอผู้มุ่งหวังเราควรจะแสดงความเคารพที่เหมาะสม ทักทายด้วยคำพูดที่เหมาะสม หรืออาจจะยกมือไหว้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือผู้ที่เราให้การเคารพนับถือ ด้วยความยิ้มแย่มแจ่มใส และเป็นมิตร
  3. พูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ การงาน การใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับผู้มุ่งหวัง เพื่อหาจุดที่จะเป็นหัวข้อในการนำเสนอควบคู่กับเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ เช่น เมื่อพูดคุยกันแล้วเขาบอกมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ เราก็ควรจะนำเสนอสินค้าที่จะช่วยให้สุขภาพเขาดีขึ้น หรือถ้าเขามีปัญหาด้านการเงินก็อาจจะเน้นในจุดของแผนการตลาดโดยที่จะช่วยให้เขามีรายได้ที่ดีที่พอจะช่วยเขาได้ เป็นต้น
  4. เริ่มต้นการนำเสนอในเรื่องของความคิด แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต แนวคิดที่เขาจะมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี แนวคิดที่เขาจะมีความสุขสบายในการใช้ชีวิต เป็นต้น เพื่อให้เขาเห็นอนาคตที่เขาจะได้รับจากการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง ซึ่งธุรกิจอื่นให้เขาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำ ธุรกิจส่วนตัวที่เขาทำอยู่ และแนวโน้มการมีชีวิตที่ดีถึงลูกถึงหลานของเขาในอนาคต
  5. นำเสนอในเรื่องสินค้าต่อ ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า จำนวนสินค้าที่มีที่เขาจะใช้ได้จากบริษัทเครือข่ายขายตรงแทนการไปซื้อในร้านโชว์ห่วย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอสินค้าอาจจะไม่ต้องมีการสาธิตสินค้าก่อนก็ได้ แต่ให้เห็นถึงคุณภาพ และปริมาณและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ เพื่อให้เขาได้จับจ่ายได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
  6. นำเสนอแผนการตลาดต่อ ให้เน้นถึงรายได้ที่สามารถแซงกันได้เพราะแสดงถึงความยุติธรรมของแผนการตลาด รวมทั้งตำแหน่งที่จะได้รับ แผนการตลาดที่นำเสนอต้องพูดให้เขาเห็นถึงโอกาสที่ดีในการมีรายได้ที่มั่นคงโดยเฉพาะเมื่อเขาหยุดทำหรือมีเหตุจำเป็นต้องหยุดหรือยกเป็นมรดกไปแล้ว เขาสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นแม้เขาจะไม่ได้ทำ และแนวทางเบื้องต้นในการที่เขาจะทำให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับการงานของเขา ธุรกิจของเขาที่ทำอยู่ประกอบด้วย
  7. สาธิตสินค้าสักตัวอย่างหนึ่ง เพื่อให้เขาเห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพที่เขาจะได้รับจากสินค้า ซึ่งควรมีการคำณวนค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใข้โดยทำให้เขาคุ้มค่ากว่าการใช้สินค้าอื่นๆ ตามร้านโชว์ห่วย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ทำให้เขาเกิดความคุ้มค่า และอยากใช้สินค้านั้น ซึ่งควรจะสาธิตเฉพาะตัวที่เราถนัดสัก 1 – 3 ตัว แล้วแต่ว่าเราเตรียมไปเท่าไหร่ หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ ที่ให้การสาธิตเป็นข้อสุดท้าย เพื่อจะทำให้เขาเกิดความประทับและอยากเข้าร่วมธุรกิจกับเรา
  8. นำเสนอใบสมัคร และสิทธิที่เขาจะได้รับหลังการสมัคร เช่น ประกันชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุ ส่วนลดที่เขาจะได้รับจากการสมัคร เป็นต้น รวมถึงที่อยู่ที่เขาจะไปสมัคร วิธีการสมัคร วิธีการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งไม่ควรจะให้เขาไปคนเดียว เราควรจะไปแนะนำเบื้องต้นถึงสถานที่จัดซื้อของบริษัทเครือข่ายขายตรง ถ้าเราทำได้ ถ้าเราไปกับเขาไม่ได้ควรจะส่งแผนที่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ชัดเจน วิธีการติดต่อ ณ สำนักงาน เพื่อให้เขาไม่ติดขัดเมื่อไปถึง และเราควรติดตามตลอดจนสมัครเสร็จ ไม่ควรปล่อยให้เขาสมัครคนเดียว ไม่ว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์หรือเราไปแนะนำเขาด้วยตนเอง สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ ไปสมัครให้เขาด้วยตัวเราเอง โดยเขาไม่ได้ไปด้วย เพราะในครั้งต่อไปเขาก็จะใช้เราเหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นปัญหาในการจัดการ และช่วยเหลือดาวไลน์ผู้อื่น

เห็นไหมละว่าการพูดและการนำเสนอต่อผู้มุ่งหวังไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด ด้วยวิธีการที่กล่าวมาจำทำให้ผู้มุ่งหวังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับเราและให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ แต่กระนั้นก็อย่าหวังไว้ว่าเขาจะสมัครทุกคน ให้เผื่อไว้ 50 เปอร์เซ็นต์ การนำเสนอแต่ละครั้งควรมีการจดบันทึกไว้ถึงสิ่งที่บกพร่อง ปัญหาที่ได้รับจากการนำเสนอ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มุ่งหวังไม่ว่าจะสมัครหรือไม่ก็ตาม เพื่อจะหาแนวทางในการแก้ใขในครั้งต่อไป

ขอให้โชคดีในการทำธุรกิจทุกท่าน

ด้วยความปราถนาดีจากผู้เขียน

 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/mlmpresentation.html