การเปิดใจผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับเรา

 
 

ในการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเราโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จัก เราไม่ทราบมาก่อนว่าเขาต้องการอะไรในชีวิต มีนิสัยอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร ฯลฯ นี่คือคำถามที่เราคาดเดาว่าจะสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้มุ่งหวังนั้นได้ แต่เราต้องมีวิธีการ หรือข้อมูลที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้น รวมไปถึงการคาดเดานิสัยที่ถูกต้อง เมื่อเราทราบความต้องการของเขาก็ง่ายที่จะสปอนเซอร์ให้เข้ามาอยู่ในองค์กรเราได้สำเร็จ
                ก่อนที่จะพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจเครือข่าย เราควรจะพูดเรื่องทั่วไปก่อน ได้แก่ สอบถามความเป็นอยู่ เป็นต้น เพื่อหาความสนใจที่เขา ว่าเขาสนใจหรือชอบสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย หลังจากนั้นค่อยกลับเข้ามาคุยในเรื่องธุรกิจเครือข่ายโดยเริ่มจากการแนะนำตนเองก่อนที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจเครือข่าย พูดถึงแรงบันดาลใจ ความสนใจ สิ่งที่ชอบ และความสำเร็จซึ่งอาจจะยกตัวอย่างผู้อื่นก่อนก็ได้ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจเครือข่าย ในระหว่างพูดคุยควรจะมีเรื่องที่เขาสนใจหรือสิ่งที่เขาทำอยู่มาแทรกบ้าง เพื่อให้ดูเป็นกันเองและนำเข้ามาเกี่ยวโยงกับธุรกิจเครือข่ายด้วยก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น
สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะพูดคุยกันคือสภาพทั่วไปของบุคคลนั้น และการพิจารณาระหว่างการพูดคุยกัน เพื่อคาดเดาความต้องการที่แท้จริงในธุรกิจเครือข่าย ได้แก่

 1. เพศ และสถานภาพการสมรส เป็นสิ่งแรกที่เราทราบก่อนการพูดคุย ถ้าเป็นผู้หญิงเข้าไปสปอนเซอร์ และผู้มุ่งหวังเป็นผู้ชายก็ง่ายที่จะพูดคุย แต่ต้องพิจารณาว่าผู้มุ่งหวังโสดหรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังสักนิดสำหรับการพูดคุยอย่านำเรื่องความรักความใคร่ไปใช้ในการพูดคุยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นักในการทำธุรกิจร่วมกันกับคนจำนวนมากที่จะต้องพบเจออีกหลายๆ คน ซึ่งควรจะพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพ ความมั่งคงในอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้าผู้มุ่งหวังเป็นหญิงด้วยกันก็มักจะคุยเรื่องสวยๆ งามๆ ก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายด้วยเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นผู้ชายเข้าไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังที่เป็นผู้หญิงก็จะง่าย ถ้าคุยในเรื่องอนาคตซึ่งผู้หญิงส่วนมากมักต้องการความมั่นคงที่จะให้กับลูกและครอบครัวในอนาคต รวมไปถึงเรื่องความสวยงาม สำหรับผู้มุ่งหวังที่เป็นผู้ชายก็ต้องการความมั่นคง ความเป็นผู้นำ เรื่องสุขภาพ ก็จะง่ายในการพูดคุย
  แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนได้ว่าจะได้ผลอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะชี้ให้เขาเห็นว่าเรามีความพยายาม มีความสามารถ มีความรู้ และเป็นคนดีมีคุณธรรม ทำให้เขาอยากร่วมธุรกิจกับเราอันนี้สำคัญกว่า
  สิ่งที่ดีที่สุดในการคุยกับผู้มุ่งหวังรายใหม่คือการคุยเรื่องสินค้า สุขภาพ ความงาม
 2. อายุ จะสื่อถึงเรื่องสุขภาพ และความมั่นคงของชีวิตในแต่ละช่วงอายุ สำหรับผู้มุ่งหวังที่อายุไม่เกิน 30 ปี ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ซึ่งถ้าสำเร็จเร็วก็จะมีชีวิตที่สบายในช่วงบั้นปลายของชีวิต และความสวย ความงามของตนเอง สำหรับผู้มุ่งหวังที่อายุเกิน 30 ปี ไปแล้วในช่วงต้นๆ ก็ต้องการความมั่นคง รวมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ยิ่งอายุมากก็ต้องยิ่งดูแลสุขภาพมากขึ้น
 3. เชื้อชาติ ศาสนา ก็ให้พิจารณาดูว่าเขานับถือศาสนาอะไร เช่น ถ้าเป็นอิสลามก็จะเคร่งครัดในเรื่องอาหารการกิน ถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนก็จะมีความขยัน รู้จักอดออม เมื่อเราทราบแล้วจะได้เสนอแนวทางในการเข้ามาทำธุรกิจร่วมกับเรา
 4. สุขภาพร่างกาย จะบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้มุ่งหวังนั้นว่ามีสุขภาพอย่างไร มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นคนพิการก็อยากจะสำเร็จและมีคนยอมรับมากขึ้น แต่อย่าเอาสภาพร่างกายเขาในการทำธุรกิจเครือข่าย เช่น เขาเป็นโรคเอดส์แล้วบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเสริมของเขา ถ้าไม่มีคงตายไปแล้ว อันนี้ก็เกินไปสำหรับการทำธุรกิจเครือข่าย และเป็นการผิดจรรยาบรรณในการทำธุรกิจอย่างมาก
 5. การแต่งกาย จะแสดงถึงรสนิยมของคนๆ นั้น ว่าเขามีบุคลิกภาพอย่างไร เขาเป็นคนที่รักสวย รักงามหรือไม่ รวมทั้งการแต่งกายจะบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินในบางคน เราก็ย่อมจะเสนอสินค้า หรือแผนการตลาดตามความเหมาะสมสำหรับเขา
 6. อาชีพการงาน และสถานะทางการเงิน จะสื่อให้เราเห็นว่าในอนาคตเขาต้องการอะไรในชีวิต มีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตเพียงใด แต่การพิจารณาในบางครั้งคนที่ไม่มีเงิน ไม่มีการงานที่ดีย่อมจะเป็นผู้ที่ต้องการชีวิตที่สบายในชีวิต ถ้าเราเสนอแนวทางที่ถูกต้องให้เขา เขาย่อมยินดีที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับเราเช่นกัน
 7. เวลาว่างประจำวัน และสัปดาห์ ต้องดูว่าในวันๆ หนึ่งเขามีเวลาว่างกี่ชั่วโมง อาทิตย์หนึ่งมีวันหยุดกี่วัน เราก็จะได้ให้เขาหารายได้พิเศษ หรืออาชีพเสริมในช่วงต้นกับเขา เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต และมีชีวิตที่ดีในอนาคต
 8. ครอบครัว ดูว่าครอบครัวเขามีสมาชิกมากน้อยเพียงใด มีหลากหลายอายุหรือไม่ เพราะในการนำเสนอจะได้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกเพิ่งเกิดใหม่ย่อมต้องการสิ่งที่มาใช้จ่ายสำหรับทารกที่เกิดขึ้น นี่ก็เป็นทางให้เรานำเสนอได้
 9. คำพูดที่สื่อสารกัน ต้องพิจารณาปฏิกิริยาที่เขาสื่อออกมาว่า ชอบหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งเราจะได้เสนอถึงเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายฟังแต่ผู้เดียว ควรมีการพูดคุยร่วมกัน ถามตอบกันตามเหตุการณ์ที่ดำเนินไป เพื่อให้เขามีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของธุรกิจที่เราเสนอ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักมาก่อน หรือไม่มีข้อมูลมาก่อน เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทราบเบอร์ติดต่อ หรือแนวทางการติดต่อกลับ ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจสมัครร่วมธุรกิจกับเราหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญอย่าไปตัดสินใจแทนเขา คิดว่าเขาไม่ทำ แต่เขาอาจจะทำก็ได้ เป็นต้น

 
     
               
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/mlmmotivation.html