ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง)

 
 

- บทนำ
- ความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ท่านอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้
- รายได้และความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ความมั่นคงและข้อดีของธุรกิจเครือข่าย
- ธุรกิจเครือข่ายมีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร และรายได้มาจากไหน
- ทำกับไม่ทำต่างกันอย่างไร

 
     
  ทำกับไม่ทำต่างกันอย่างไร  
 
ทำแล้วได้อะไร?

1. สุขภาพที่ดีจากการใช้สินค้าขายตรง
2. ทำธุรกิจแล้วมีโอกาสรวย
3. สามารถแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นได้
4. มีอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลา
5. ได้พัฒนาตัวเอง
 
     
   
 
ไม่ทำแล้วเสียอะไร?

1. ทำงานประจำเหมือนเดิม
- เลือกเจ้านายไม่ได้
- เลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้
- เลือกเวลาทำงานไม่ได้
- เลือกรายได้เองไม่ได้
2. ไม่มีโอกาสรวย
3. วันนี้ถ้าไม่จ่ายน้อย วันหน้าก็ต้องจ่ายมากกว่านี้ ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา
4. ตัดสินใจวันนี้หรือวันหน้าจ่ายเท่าเดิม ทำเร็วสำเร็จเร็ว
5. วันนี้ไม่ทำ คนอื่นก็ทำ ทำให้เราเสียโอกาส
 
     
     
 
 
 
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/domlm/directsale07.html