ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง)

 
 

- บทนำ
- ความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ท่านอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้
- รายได้และความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ความมั่นคงและข้อดีของธุรกิจเครือข่าย
- ธุรกิจเครือข่ายมีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร และรายได้มาจากไหน
- ทำกับไม่ทำต่างกันอย่างไร

 
     
  รายได้และความฝันของท่านเป็นอย่างไร  
  บุคคลที่จะมีอิสรภาพในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะต้องมีรายได้ตกประมาณเดือนละ 1-3 แสนบาท ซึ่งสามารถที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ได้แก่ การซื้อรถ บ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว เป็นต้น ท่านจะหารายได้จากไหนกันละ นอกจากจะทำธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ แล้วความฝันและรายได้ของท่านเป็นอย่างไรละ มีอิสรภาพในการใช้จ่ายหรือยัง?
ท่านจะหารายได้โดยวิธีใด ?
ลักษณะรายได้ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
- รายได้แบบรับครั้งเดียว เช่น ผู้รับเหมา
- รายได้แบบขั้นบันใด เช่น ข้าราชการ
- รายได้แบบถดถอย เช่น นักกีฬา
- รายได้ไม่แน่นอนขึ้นกับสถานการณ์ เช่น ธุรกิจที่ลงทุนทำแบบวัดดวง
- รายได้แบบทวีคูณ เช่น ธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ประสบความสำเร็จ
แล้วรายได้ของท่านเป็นแบบไหนละ ?
มาดูรายได้ทั่วไปจะมีรายได้ไม่ต่อเนื่อง เช่น พ่อแม่เป็นวิศวกร เมื่อพ่อแม่ตายลูกก็ไม่สามารถรับมรดกที่เป็นวิศวกรได้ก็ต้องมาเริ่มสร้างกันใหม่ สำหรับลูกต่อไปยังหลานก็เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะวิศวกร อาชีพอื่นๆ ก็เหมือนกัน มรดกที่ได้ส่วนมากจะเป็นทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นรายได้ สำหรับรายได้แบบทวีคูณ เช่น ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความพิเศษตรงที่สามารถยกรายได้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ กล่าวคือ เมื่อพ่อแม่ตาย มรดกก็จะตกทอดไปยังลูกหลาน และรายได้แบบนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น
อะไรคือ “จุดหมาย” ปลายทางชีวิตของ “คุณ”
จุดหมายปลายทางของชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะคุณสามารถลิขิตชีวิตของคุณได้ ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตคุณได้ แต่คุณลิขิตเอง ฉะนั้นแล้วส่วนมากทุกคนต้องการที่จะมีเงินเยอะๆ มีอิสระภาพทางด้านเวลาในการใช้ชีวิต ซึ่งใครจะเลือกลิขิตตนเองทางด้านนี้ก็ควรจะทำธุรกิจเครือข่าย ซึ่งผมขอแนะนำให้ทำธุรกิจเครือข่าย
 
     
เปรียบเทียบรายได้ทั่วไปกับทำธุรกิจเครือข่าย
   
  แล้วคุณละจะเลือกแบบไหน ?  
 
  องค์ประกอบของความสำเร็จ
เจ.พอลเกตตี้ มหาเศรษฐีของอเมริกา กล่าวไว้ถึงองค์ประกอบของความสำเร็จว่าต้องประกอบด้วย
1. เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง และเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ มีสินค้าหลากหลาย
3. รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 100%
4. ให้บริการลูกค้าเหนือกว่าคู่แข่ง
5. ให้รางวัลเฉพาะคนที่ทำงาน
6. ต้องสร้างความสำเร็จโดยการช่วยเหลือผู้อื่น
การที่จะรวยก็มีอยู่หลายทางด้วยกัน นอกจากที่จะทำธุรกิจเครือข่าย และเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว ได้แก่ เกิดเป็นลูกคนรวย แต่งงานกับคนรวย ถูกล๊อตเตอรี่หลายงวดติดต่อกัน แล้วคุณละเป็นอย่างไร ?
จากการสำรวจคนอเมริกาจำนวน 100 คน พบว่า 5% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วน 95% ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงชีพต่อไป แล้วคุณละจะอยู่ในกลุ่ม 5% หรือ 95%?
คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่า
1. ไม่รู้ว่าชีวิตลิขิตได้
2. ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอนาคต
3. เลือกแต่งานที่สบาย งานที่ชอบเท่านั้น
4. ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง
5. แข่งขันในกฎกติกาที่ไม่มีวันชนะ
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
1. มีความใฝ่ฝัน มีความเชื่อ และมีความศรัทธา
2. มีความพยายาม ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
3. มีความขยัน และกระตือรือร้นตลอดเวลา
4. ทำในสิ่งที่จำเป็น ไม่ทำในสิ่งที่ชอบที่ทำให้เสียรายได้
5. เลียนแบบผู้สำเร็จ และเรียนจากผู้รู้
ท่านจะหารายได้โดยวิธีใด ?
 
     
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/domlm/directsale04.html