ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง)

 
 

- บทนำ
- ความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ท่านอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้
- รายได้และความฝันของท่านเป็นอย่างไร
- ความมั่นคงและข้อดีของธุรกิจเครือข่าย
- ธุรกิจเครือข่ายมีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร และรายได้มาจากไหน
- ทำกับไม่ทำต่างกันอย่างไร

 
     
  ท่านอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี้  
  Robert T.Kiyosaki (ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก) นักเขียนชื่อดังได้แบ่งเงินออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน ซึ่งแต่ละด้านจะแตกต่างกันในเรื่องอิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพในเรื่องของเวลา  
     
   
     
  1. E (Employee) เงินที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้าง ซึ่งส่วนนี้จะมีอยู่มากสุด ประมาณ 80% คนในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะทำงานหนัก ไม่มีเวลา ไม่มีเงิน ไม่มีอิสรภาพ และอยู่ในกลุ่มที่มีฐานะยากจน แต่ก็เป็นจุดเริ่มของการเลื่อนระดับชั้นไปอยู่อื่น เพราะคนส่วนมากเมื่อจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี หรืออะไรก็ตามก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้าง แต่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ ถ้าเลือกงานและอาชีพที่ถูกก็สามารถที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลาได้
2. SE (Self Employ) เงินที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้างตนเอง คนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะทำงานหนัก ไม่มีเวลา ไม่มีอิสรภาพ แต่มีเงินจับจ่าย ได้แก่ กลุ่มคนที่เปิดกิจการเป็นของตนเอง แต่ต้องทำงานด้วยตนเอง บริหารงานเอง อาจจะมีลูกจ้างแต่ต้องดูแลกิจการอยู่ ซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยกระดับตัวเองจากลูกจ้าง มาเป็นเจ้านายตนเอง แต่ยังไม่มีอิสรภาพในเรื่องของเวลา ยังต้องพึ่งตัวเองอยู่ แต่เราก็สามารถที่จะยกระดับตนเองไปยังระดับที่สูงกว่าได้ด้วยการพัฒนากิจการของตนเองไปสู่เจ้าของธุรกิจ หรือเลือกอาชีพเสริมอื่นที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาได้
3. B (Business Owner) เงินที่ได้มาจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ คนในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะสบาย ไม่ต้องทำงานหนัก มีอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลา อยู่ในกลุ่มที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งตัวเราเองสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ เพราะธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ถูกแบ่งให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ เราสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ด้วยการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเสริมในช่วงแรก ถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายแล้วจะให้รายได้กับเรา เหมือนกับเจ้าของธุรกิจทั่วไป สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่ายอย่างจริงจัง ก็สามารถยกระดับตนเองมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ด้วย
4. I (Investor) เงินที่ได้มาจากการเป็นนักลงทุน คนกลุ่มนี้จะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลา อยู่ในกลุ่มที่ร่ำรวย แต่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นต้องมีเงินทุนเยอะเป็นหลักหลายล้านบาท ซึ่งเราเองถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็ยากที่จะยกระดับมาอยู่ในกลุ่มสังคมนี้
จากกลุ่มที่กล่าวมา เราสามารถที่จะยกระดับตนเองมาอยู่ในกลุ่มที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาได้ ด้วยการทำงานไปพร้อมๆ กัน เช่น ถ้าเป็นลูกจ้างก็สามารถที่จะเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายได้เป็นอาชีพเสริม เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ค่อยมาทำธุรกิจเครือข่ายเต็มเวลา แล้วเราจะได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลา ทำให้ชีวิตสุขสบายขึ้นได้
 
     
  เทวินทร์ ประสิทธิ์เสริฐ
สงวนลิขสิทธิ์
การคัดลอกให้ก๊อปปี้ link ลงไปด้วย

http://www.cgpcenter.com/directsale/domlm/directsale03.html