คุณเสี่ยง กระดูกหัก… จาก โรคกระดูกพรุน หรือไม่?

   
 

ภาวะกระดูกพรุนเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หักง่าย พบบ่อยบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง ข้อสะโพก   เมื่อกระดูกหักผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูดต้องและทันการณ์อาจพิการหรือเสียชีวิตได้
ภาวะกระดูกพรุนสามารถตรวจพบและควบคุมได้ ด้วยการหาปัจจัยเสี่ยง และรับการตรวจวัดมวลกระดูกเมื่อมีข้อบ่งชี้ ดังนี้
-ผู้หญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป
-ผู้หญิง อายุต่ำกว่า 65 ปี หรือผู้ชาย อายุต่ำกว่า 70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
     -หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
     -มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี
     -ได้รับยากลูโคคอร์ติคอยด์เป็นระยะเวลานาน
     -น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (เมตร) 2   มีประวัติบิดามารดาเกิดกระดูกสะโพกหัก
     -ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กก./ตรม.
-ตรวจพบภาวะกระดูกบาง หรือกระดูกสันหลังผิดรูปจากภาพเอกซเรย์
-มีประวัติกระดูกหักจากอุบัติเหตุไม่รุนแรง
-ส่วนสูงลดลง
-ผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน (จากการทำแบบทดสอบหาความเสี่ยง)
ขอบคุณข้อมูลจาก www.bangkokhospital.com โรงพยาบาลกรุงเทพ