การแก้ไขลิขสิทธิ์โดยการลบเพลงออกและการตัดส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก