การสมัคร Twitter และการใช้งาน ในโปรแกรม Bluestact4