การใช้ Twitter ใน BlueStack4 โดยการนำภาพจากคอมพิวเตอร์พีซี PC ไปใช้งาน ในระบบปฎิบัติการ windows 7 64 bit