การโปรโมทเพจ เฟส หรือโพสต์อย่างถูกวิธีโดยการชำระเงินให้กับเฟสบุ๊ค การโพสต์รูป การโพสต์คลิบอย่างถูกต้อง