การใช้ IG Instagram ใน BlueStack4 โดยการนำภาพจากคอมพิวเตอร์พีซี PC ไปใช้งาน ในระบบปฎิบัติการ windows