การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การใช้เมาส์ (Mouse)  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

เมาส์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ (pointing device) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง
การใช้เม้าส์ปุ่มซ้ายหรือปุ่มหลัก
การคลิกครั้งเดียว (Single clicking)
เป็นการใช้งานที่ง่ายที่สุด โดยหมายรวมทั้งการกดปุ่มบนเมาส์ชนิดปุ่มเดียวและชนิดหลายปุ่ม โดยหากเป็นเมาส์ชนิดหลายปุ่ม จะเรียกการคลิกนี้ตามตำแหน่งของปุ่ม เช่น คลิกซ้าย, คลิกขวา
ดับเบิ้ลคลิก (Double-click)
เป็นการคลิกปุ่ม 2 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ใช้ในการเปิดไฟล์ต่างๆ
ทริเปิลคลิก (Triple-click)
เป็นการคลิกปุ่ม 3 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ใช้มากที่สุดใน word processors และใน web browsers เพื่อที่จะเลือกข้อความทั้งย่อหน้า
การคลิกแล้วลาก (Click-and-drag) หรือ แดร๊ก
เป็นการกดปุ่มบน object ค้างไว้แล้วลากไปที่ที่ต้องการที่เรากำหนดไว้
การใช้เม้าส์ปุ่มขวาหรือปุ่มรอง
เมื่อต้องการคลิกขวาที่รายการ ให้ชี้ไปที่รายการนั้นบนหน้าจอ จากนั้นกดและปล่อยปุ่มรอง (ปุ่มขวา) การคลิกขวาที่รายการจะแสดงรายการสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้กับรายการนั้น
การใช้ล้อเลื่อนหรือปุ่มกลาง
หากเมาส์ของคุณมีล้อเลื่อน คุณสามารถใช้ล้อเลื่อนนั้นในการเลื่อนดูเอกสารและเว็บเพจได้ เมื่อต้องการเลื่อนลง ให้หมุนล้อย้อนกลับ (เข้าหาตัวคุณ) เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ให้หมุนล้อไปข้างหน้า (ออกจากตัวคุณ) นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ่มได้อีกด้วย
เคล็ดลับการใช้เมาส์อย่างปลอดภัย
การกดเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนอย่างถูกต้องจะช่วยไม่ให้คุณมีอาการเจ็บหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือ และแขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ต่อไปนี้เป็นเคล็บลับที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้
• วางเมาส์ไว้ในระดับข้อศอก ต้นแขนควรจะปล่อยสบายๆ ไว้ข้างลำตัว
• อย่าบีบหรือจับเมาส์แน่นเกินไป จับเมาส์เบาๆ
• เลื่อนเมาส์โดยให้แขนและข้อศอกตรงกัน อย่าบิดข้อมือขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง
• สัมผัสเบาๆ เมื่อคลิกปุ่มเมาส์
• ปล่อยนิ้วมือสบายๆ อย่าให้นิ้วมือลอยอยู่เหนือปุ่ม
• เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์ อย่าจับเมาส์ค้างไว้
• เว้นระยะการใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ 15-20 นาที