การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การใช้คีย์บอร์ด (Keyboard)  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด (ขึ้นอยู่กับผังแป้นพิมพ์) ซึ่งถอดแบบมาจากเครื่องพิมพ์ดีด ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรับข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต จากนั้นจึงส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือใช้ควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น คีย์บอร์ดจึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก
ก่อนจะอธิบายถึงปุ่มหรือกลุ่มของปุ่มต่างๆ จะอธิบายการใช้งานของมือซ้ายและมือขวาก่อน มือซ้ายจะใช้ทำงานกับกลุ่มของป่มด้านซ้ายมือของคีย์บอร์ดทั้งหมดตามรูปที่แรเงาพื้นที่ไว้ และมือขวาจะใช้งานตามรูปที่แรเงาไว้ ซึ่งจะเห็นว่ามือขวาจะมีการใช้งานมากกว่ามือซ้ายทั้งนี้เพราะการผลิตคีย์บอร์ดจะอิงผู้ที่ถนัดมือขวาเป็นหลัก
สำหรับวงกลมอักษร A จะเป็นการวางนิ้วของมือซ้ายในการเตรียมพิมพ์หรือทำงานตามคำสั่งต่างๆ ซึ่งนิ้วก้อยซ้ายจะวางที่ปุ่ม A หรือ อักษร ฟ นิ้วชี้ซ้ายจะวางที่ปุ่ม F หรือ อักษร ด ตามลำดับทั้งสี่นิ้วมือซ้าย
สำหรับวงกลมอักษร B จะเป็นการวางนิ้วของมือขวา ซึ่งนิ้วชี้ขวาจะอยู่ที่อักษร ่ หรือ J นิ้วก้อยจะอยู่ที่อักษร ว หรือ :
การใช้งานปุ่มหมายเลข 1 - 15 และกลุ่มของปุ่มหมายเลข 16 - 17 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 ปุ่ม Esc หรือ Escape เป็นปุ่มสำหรับยกเลิกคำสั่ง หรือยกเลิกการทำงานที่ค้างอยู่
หมายเลข 2 ปุ่ม Grave Accent เป็นปุ่มสำหรับการเปลี่ยนภาษาซึ่งนิยมใช้กัน ประเทศไทยจะสลับระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามคีย์บอร์ดที่นิยมใช้กันสองภาษานี้
หมายเลข 3 ปุ่ม Tab สำหรับย่อหน้าโดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้
หมายเลข 4 ปุ่ม Caps Lock ใช้สำหรับล๊อคปุ่มให้ตัวอักษรเป็นอักษรที่อยู่ด้านบนสำหรับอักษรไทย หรือ ล๊อคปุ่มให้เป็นตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับภาษาอังกฤษ
หมายเลข 5 ปุ่ม Shift ใช้งานร่วมกับปุ่มอื่นๆ เช่น พิมพ์อักษรตัวใหญ่ของภาษาอังกฤษ หรืออักษรด้านบนของภาษาไทย แทนการใช้ปุ่ม Caps Lock หรือใช้ร่วมกับปุ่ม Ctrl - Alt
หมายเลข 6 ปุ่ม Start Menu ซึ่งมีรูปวินโดว์โชว์อยู่ สำหรับเข้าสู่ Start Menu ของวินโดว์นั้นๆ
สำหรับปุ่ม Ctrl หรือปุ่ม Control และ Alt หรือปุ่ม Alternate ที่อยู่ใกล้กับปุ่มนี้ จะใช้งานร่วมกับปุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นคำสั่งในการทำงานต่างๆ
สำหรับปุ่มที่ติดกับปุ่ม Alt จะเป็นปุ่ม Space Bar ใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไป 1 ตำแหน่ง
หมายเลข 7 ปุ่ม Enter เป็นปุ่มที่ใช้ตกลงรับคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานอยู่ หรือการกดเข้าสู่บรรทัดใหม่ หน้าใหม่ และในบางครั้งใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เช่น ใช้ร่วมกับ Shift ในการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ปุ่ม Enter อย่างเดียว
หมายเลข 8 ปุ่ม Backspace ใช้สำหรับลบข้อความที่อยู่ก่อนหน้าที่เราพิมพ์ไป หรือลบข้อความที่เราเลือกไว้
หมายเลข 9 ปุ่ม Prtscn หรือปุ่ม Print Screen เป็นปุ่มสำหรับจับภาพหน้าจอที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่มาเก็บไว้ในคลิปบอร์ด ซึ่งสามารถนำภาพจากปุ่มนี้มาวางในโปรแกรมต่างๆ ที่เราต้องการจะวางโดยการกด Ctrl + V หรือคำสั่งวาง
ปุ่มที่อยู่ใกล้กับปุ่ม Prtscn จะมีอยู่สองปุ่มถัดไปได้แก่
- ปุ่ม ScrLK หรือ Scroll Lock ซึ่งจะมีผลบางโปรแกรมเท่านั้น ปกติจะไม่มีผลอะไร ซึ่งจะเหมือนปุ่ม Num Lock คือจะปิดเปิดการใช้ตัวเลข เป็นการใช้ลูกศร Home End PgUp PgDn แทน
- ปุ่ม Pause/Break จะใช้งานน้อยมาก ส่วนมากจะใช้ในช่วงก่อนเข้าวินโดว์หรือเปิดเครื่องใหม่ๆ ก่อนเข้าวินโดว์ เป็นการหยุดหน้าจอเพื่อดูข้อมูลต่างๆ บนหน้าจอ เช่น คำสั่งต่างๆ ที่จะเข้าไปเซ็ตค่าในใบออส
หมายเลข 10 ปุ่ม Insert เป็นปุ่มที่ใช้เปิด/ปิดโหมดแทรก เพื่อเลือกการพิมพ์แทรก หรือพิมพ์ทับอักษรที่อยู่ข้างหน้า
หมายเลข 11 ปุ่ม Delete เป็นปุ่มสำหรับลบสิ่งต่างๆ เช่น ลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้า ลบไฟล์งาน ลบข้อมูลที่เราเก็บไว้ เป็นต้น การลบไฟล์งาน/ข้อมูลจะนำไปไว้ในถังขยะ (Recycle Bin) ซึ่งสามารถกู้คืนได้
หมายเลข 12 ปุ่ม Home เป็นปุ่มสำหรับย้ายเคอร์เซอร์ไปยังต้นบรรทัด หรือตำแหน่งบนสุดของเว็บเพจ                   หมายเลข 13 ปุ่ม End ย้ายเคอร์เซอร์ไปท้ายบรรทัด/ท้ายอักษรตัวสุดท้าย หรือตำแหน่งล่างสุดอของเว็บเพจ               หมายเลข 14 ปุ่ม Page Up ย้ายขี้นไปหนึ่งหน้าจอ
หมายเลข 15 ปุ่ม Page Down ย้ายลงไปหนึ่งหน้าจอ
กลุ่มของปุ่มหมายเลข 16 จะเป็นการใช้ตัวเลข 0-9 การบวก ลบ คูณ หาร และปุ่ม Enter ซึ่งปุ่มนี้สามารถใช้งานได้เมื่อมีไฟแสดงอยู่ด้านบน ส่วนมากจะใช้ เลข 1 แสดง ถ้าไม่แสดงให้กดปุ่ม Num Lock จะเป็นการล๊อคปุ่มตัวเลข ถ้าไฟปิดอยุ่จะใช้งานในโหมด Home End PgUp PgDn และลูกศร
กลุ่มของปุ่มหมายเลข 17 ปุ่ม Arrow Key เป็นปุ่มใช้เลื่อนขี้น-ลง ซ้าย-ขวา
การใช้ปุ่มคำสั่ง Alt, Shift และ Ctrl ร่วมกับปุ่มอื่นๆ
ALT+TAB สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่
ALT+F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
CTRL+S บันทึกแฟ้มหรือเอกสารที่เปิดอยู่ขณะนั้น (ใช้ได้กับโปรแกรมส่วนใหญ่)
CTRL+C คัดลอกรายการที่เลือก
CTRL+X ตัดรายการที่เลือก
CTRL+V วางรายการที่เลือก
CTRL+Z ยกเลิกการกระทำ
CTRL+A เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือหน้าต่าง
ALT+PRINT SCREEN ใช้ในการจับภาพแค่หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพหน้าจอทั้งหมด
CTRL+SHIFT+B ทำตัวอักษรให้หนา/บาง
CTRL+SHIFT+, ลดขนาดตัวอักษร
CTRL+SHIFT+. เพิ่มขนาดตัวอักษร
CTRL+P คำสั่งพิมพ์
CTRL+O เปิดเอกสาร
CTRL+N สร้างเอกสารใหม่

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
  การใช้ปุ่ม F1-F12
F1 - นี่คือปุ่มทางลัดเข้าสู่คู่มือช่วยเหลือ (Help) ของโปรแกรมต่างๆ และถ้าคุณกดปุ่ม Windows Key ตามด้วย F1 มันก็คือปุ่ม Help ของโปรแกรมไมโครซอฟท์นั่นเอง
F2 - ถ้าคุณกดปุ่มนี้ขณะอยู่บนจอเดสก์ท็อป มันคือการไฮไลต์โฟลเดอร์หรือไฟล์เพื่อเตรียมจะเปลี่ยนชื่อ และถ้าอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word เมื่อคุณกดปุ่ม Ctrl + F2 มันคือการ Preview เอกสารก่อนพิมพ์
F3 - ปุ่มนี้ใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ระบบ Search ของโปรแกรมต่างๆ
F4 - กดปุ่ม Alt + F4 คือการออกจากโปรแกรมที่กำลังใช้งาน
  F5 - เมื่อกำลังท่องเว็บไซต์ กดปุ่มนี้คือการทำ Refresh หรือ Reload หน้าเว็บไซต์อีกครั้ง
 F6 - คือปุ่มที่ใช้เลื่อน Cursor ไปยัง
Address Bar ขณะใช้งานเว็บเบราว์เซอร์
 F7 - กดปุ่มนี้เมื่ออยู่ใน Microsoft Word คือการเรียกเช็กระบบตรวจสอบคำผิด
 F8 - ปุ่มลัดใช้เรียก Start Menu เวลาอยู่ใน Safe Mode
 F9 - ปุ่มลัดเข้าสู่ระบบวัดระยะของโปรแกรม Quark 5.0
F10 - กดปุ่ม Shift + F10 คือการทำงานเสมือนคุณกำลังคลิกขวาที่เมาส์
F11 - กดปุ่มนี้เพื่อการเรียกดูเบราว์เซอร์แบบ Full Screen
 F12 - ใช้เป็นคำสั่ง Save as เมื่ออยู่ในโปรแกรม Microsoft Word
เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย
การใช้แป้นพิมพ์อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยคุณหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือ และแขนของคุณได้ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เคล็ดลับบางประการต่อไปนี้ช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้
• วางแป้นพิมพ์ของคุณที่ระดับข้อศอก แขนส่วนบนของคุณควรปล่อยตามสบายที่ข้างลำตัว
• จัดแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ตรงกลางข้างหน้าคุณ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ตัวเลขด้วย คุณสามารถใช้แป้นเว้นวรรคให้เป็นจุดศูนย์กลาง
• พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณเอื้อมส่วนแขนของคุณทั้งหมดไปถึงแป้นที่อยู่ไกลได้แทนการเหยียดนิ้วของคุณ
• หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นใดๆ ในขณะพิมพ์ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้ในช่วงที่หยุดพิมพ์แล้วเท่านั้น
• ขณะพิมพ์ ให้แตะเบาๆ และรักษาระดับข้อมือให้ตรง
• เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์อยู่ ให้พักแขนและมือของคุณ
• ให้หยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วงสั้นๆ ทุก 15 ถึง 20 นาที