การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  รายละเอียดที่ปรากฏเมื่อเราคลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start หรือ Taskbar  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

เมื่อเราคลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start จะปรากฎรายละเอียดตามหมายเลข 1 และ 2
หมายเลข 1 แสดง Properties ซึ่งจะแสดง Taskbar and Start Menu Properties ดูคำอธิบายตามไดอะล๊อกบ๊อกซ์ A, B, และ C
หมายเลข 2 แสดง Open Windows Explorer ซึ่งจะแสดงดังรูป D หน้าถัดไป
สำหรับการคลิ๊กขวาที่ Taskbar จะปรากฎรายละเอียดตามหมายเลข 3, 4, และ 5
หมายเลข 3 แสดง Toolbars ที่เปิดใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถเลือกเปิด/ปิดได้ตามรูป C อีกด้วย
หมายเลข 4 จะจัดการกับหน้าต่างของวินโดว์หรือโปรแกรมในลักษณะต่างๆ ดังนี้
- Cascade Windows จัดเรียงหน้าต่างให้วางซ้อนกันตามลำดับ โดยแสดงให้เห็นเฉพาะแถบหัวเรื่อง (Title bar) ของแต่ละหน้าต่างเท่านั้น
- Show Windows Stacked จัดเรียงหน้าต่างให้วางเรียงต่อกันในแนวนอน โดยแบ่งพื้นที่การแสดงบนหน้าจอเดสก์ท็อปให้เท่าๆ กัน
- Show Windows Side by Side จัดเรียงหน้าต่างให้เรียงต่อกันในแนวตั้ง โดยแบ่งพื้นที่การแสดงบนหน้าจอเดสก์ท็อปให้เท่าๆ กัน
- Show the Desktop เคลียร์พื้นที่บนเดสก์ท็อป ซึ่งเป็นการสั่งย่อหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
หมายเลข 5 Lock the taskbar เป็นการล๊อค Taskbar ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหน

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

ตามหมายเลข 1 Properties จะปรากฎไดอะล๊อกบ๊อกซดังรูปข้างบนมีรายละเอียดดังนี้
รูป A จะเป็นไดอะล๊อกบ๊อกซ์ของแท็บ Taskbar อธิบายได้ดังนี้
ส่วนของ Taskbar appearance จะจัดการกับ Taskbar ซึ่งจะกำหนดให้ล๊อค ซ่อน และไอคอนเล็ก ยังสามารถกำหนดให้ Taskbar ปรากฎยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอได้ด้วย ปกติจะกำหนดไว้ล่างสุด (Bottom)
ส่วนของ Notifififfiication area กำหนดการแสดงหรือไม่แสดงไอคอนสถานะการทำงานนั้นๆ
ส่วนของ Preview desktop with Aero Peek กำหนดการเขย่าหน้าต่างโปรแกรมให้เหลือแค่หน้าต่างที่ใช้งาน (Aero Peek ทำได้โดยการคลิ๊กค้างไว้บนขอบหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ จากนั้นให้เขย่าเมาส์ไปมา ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้โปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่แสดงอยู่ย่อลงไปยังทาสก์บาร์ทันที การเรียกคืนแค่เพียงเขย่าอีกครั้ง)
รูป B จะเป็นไดอะล๊อกบ๊อกซ์ของแท็บ Start Menu อธิบายดังนี้
ส่วนของ Customize Start Menu เป็นการกำหนดปรับแต่งเมนูเริ่มต้นของ windows 7
ส่วนของ Power button action กำหนดให้ปุ่มพาวเวอร์ทำงานในรูปแบบใด ปกติจะเป็น Shut down
ส่วนของ Privacy จะกำหนดการจัดเก็บและการแสดงผลของ Start Menu และ Taskbar
รูป C จะเป็นไดอะล๊อกบ๊อกซ์ของแท็บ Toolbars เป็นการเลือกทูลบาร์ให้ไปไว้ที่ Taskbar

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

จากรูป D ข้างบนจะเป็นการเปิด windows explorer ซึ่งจะแสดงหน้าต่าง Libraries ขึ้นมา อธิบายตามลำดับดังนี้
D1 ใช้สำหรับเลื่อนหน้าที่ต้องการไป/กลับ กรณีที่เปิดเข้าไปหาในหน้าย่อยของไดร์ฟ/โฟลเดอร์นั้นๆ ซึ่งสามารถเลื่อนไป/กลับได้
D2 Address bar แสดงชื่อไดร์ฟ/โฟลเดอร์ หน้าต่างที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น
D3 ค้นหาสิ่งที่อยู่ในไดร์ฟ/โฟลเดอร์ที่เราเปิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่เราหาอยู่
D4 ย่อหน้าต่างลงไปไว้ที่ Taskbar
D5 ย่อลงเท่าที่กำหนดหน้าต่างล่าสุดหรือขยายเต็มหน้าจอ
D6 ปิดหน้าต่าง
D7 - D9 จะเป็น Toolbar
D7 Organize จะแสดงการจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ และการตั้งค่าหน้าต่าง ซึ่งเราจะกำหนดได้จาก Layout
D8 รูปแบบการแสดงไดร์ฟ โฟลเดอร์ หรือไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบที่เราต้องการ ได้แก่
- Extra Large Icons ไอคอนขนาดใหญ่พิเศษ
- Large Icons ไอคอนขนาดใหญ่
- Medium Icons ไอคอนขนาดปานกลาง
- Small Icons ไอคอนขนาดเล็ก
- List ไอคอนเป็นชื่อตัวอักษร
- Details แสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ ชนิด ขนาด
- Tiles ไอคอนปานกลาง แสดงขนาด รายละเอียด
- Content ไอคอนที่มีเส้นคั่นไฟล์พร้อมรายละเอียด
D9 Preview pane แสดงไฟล์หรือภาพให้เห็นชัดเจน ซึ่งจะอยู่ทางขวามือของหน้าต่าง
D10 - D13 จะเป็น Navigation pane
D10 Favorites pane จะแสดงรายการที่เราใช้ประจำ ได้แก่ Desktop แสดงสิ่งที่วางอยู่หน้าจอ, Download แสดงสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ ที่กำหนดไว้, Recent Place แสดงสิ่งที่เราเปิดล่าสุดไว้เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้
D11 Libraries pane ที่แสดงดังรูป D จะเป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆ ได้แก่ Document เอกสาร, Music เพลง, Pictures ภาพ, Videos วีดีโอ
D12 Computer pane แสดงไดร์ฟต่างๆ ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์
D13 Network pane แสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ลิ้งก์อยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้
D14 Details pane แสดงรายละเอียดไดร์ฟ โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราเลือกอยู่ให้ปรากฎขึ้นมา
D15 แสดงสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่เราเลือกดู
หมายเหตุ ลูกศรสองหัวที่แสดงดังรูป D จะเป็นการย่อขยายหน้าต่าง โดยคลิ๊กเม้าส์ค้างไว้แล้วลากไปตามขนาดที่เราต้องการ