การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  รายละเอียดที่ปรากฏเมื่อเราคลิ๊กขวาที่ Computer  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

หมายเลข 1 Open เปิดเข้าไปใน Computer แสดงดังรูป 1
หมายเลข 2 Manage การจัดการกับเครื่องมือ อุปกรณ์ของ Computer เช่น ฮาร์ด ดิสก์ เป็นต้น แสดงดังรูป 2
หมายเลข 3 Map network drive.... แชร์ไดรฟ์หรือไดเร็คทอรี่บน Windows 7
หมายเลข 4 คำสั่งสร้างช๊อตคัท ลบ และเปลี่ยนชื่อ Computer
หมายเลข 5 Properties แสดงรายละเอียดของเครื่อง ได้แก่ windows ที่ใช้, Ram, CPU เป็นต้น

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

ตามรูปหมายเลข 1 Computer (Open) ที่เปิดเข้าไปจะแสดงไดร์ฟที่มีอยู่ และอุปกรณ์เสริมจำพวกตัวอ่านดีวีดี เป็นต้น รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วไปอ่านได้ จะอธิบายเฉพาะที่ยังไม่มีเท่านั้น
หมายเลข 1.1 Menu bar เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการกับ Computer
หมายเลข 1.2 Uninstall or change a program ใช้ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ต้องการ
หมายเลข 1.3 Open Control Panel เปิดไปยังคอนโทรลพาเนลซึ่งเปรียบเสมือนแผงควบคุมที่คุณใช้ปรับแต่งวินโดส์ได้ทุกหน้าที่

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

ตามรูปหมายเลข 2 Computer Management (Manage) จะจัดการกับเครื่องมือ อุป กรณ์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา ได้แก่
System Tools เครื่องมือสำหรับจัดการระบบ เช่น ปรับแต่ง ติดตามตรวจสอบการทำงาน การจัดเรียงข้อมูลในharddiskหรือ disk defacement  การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูล การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น
Storage จัดการเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การฟอร์แมต การเปลี่ยนไดร์ฟ การแบ่งพาร์ทิชั่น เป็นต้น
หมายเหตุ
ในหัวข้อนี้จะไม่อธิบายรายละเอียดมากเกินไป เพราะมีผลต่อการจัดการคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีความ
ชำนาญพอไม่ควรจะใช้ Computer Management อาจทำความเสียหายให้กับข้อมูลที่เก็บไว้ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ตามรูปหมายเลข 5 Properties จะเป็นรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ ได้แก่
                หมายเลข 5.1 Windows edition รายละเอียดเวอร์ชั่นของ windows 7 ที่ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
                5.2 System จะบอกสเป็คของเครื่อง เช่น Processor คือ CPU ที่ใช้ในเครื่องนี้, Installed memory (RAM) หน่วยความจำสำรองที่ใช้, System type ชนิดของระบบปฏิบัติการที่ใช้ซึ่งจะมี 32 bit หรือ 64 bit แล้วแต่ความเหมาะสมกับเครื่อง
                5.3 Computer name ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ตั้ง, domain, and workgroup settings ระบบเครือข่ายที่ใช้
                5.4 Windows activition เป็นการยืนยันรหัสผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะใช้ได้แค่ 30 วัน

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คลิ๊กขวาที่ไอคอนบน Taskbar รายละเอียดที่ปรากฎ
                                หมายเลข 1 จะเป็นไฟล์งานล่าสุดที่เปิดใช้
                                หมายเลข 2 เปิดใช้โปรแกรม
                                หมายเลข 3 เอาโปรแกรมออกจาก Taskbar
                                หมายเลข 4 ปิดโปรแกรม ควรใช้เมื่อไม่มีไฟล์งานที่ทำอยู่

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คลิ๊กขวาที่ Folder รายละเอียดที่ปรากฎ
                หมายเลข 1 เป็นการเปิดโฟลเดอร์
                หมายเลข 2 จัดการกับโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรมที่ลงไว้ เช่น บีบอัดโฟลเดอร์ ทำเป็นดิสก์ เป็นต้น
                หมายเลข 3 Send to ส่งโฟลเดอร์เพื่อทำช๊อตคัท ไว้ในที่ที่เราต้องการ (ทำการคัดลอก) ด้วยโปรแกรมที่ได้ลงไว้ในคอมพิวเตอร์
                หมายเลข 4 ทำสำเนา หรือตัดเพื่อย้ายไปที่อื่น
                หมายเลข 5 ทำช๊อตคัท ลบ หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
                หมายเลข 6 ดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คลิ๊กขวาที่ไฟล์ รายละเอียดที่ปรากฎ
                หมายเลข 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 ให้ดูรายละเอียดการคลิ๊กขวาที่ Folder หมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งจะทำงานคล้ายๆ กัน
                สำหรับหมายเลข 3 จะเป็นการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่เราเลือก