การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การใช้ www.google.co.th  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

กูเกิล คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลเว็บอื่นๆ หรือที่เราเรียกว่า Search Engine ปัจจุบัน กูเกิล ยังครองใจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกอย่างมาก เพราะจากสถิติ กูเกิลเป็นเว็บค้นหาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกตัวหนึ่ง สำหรับ www.google.co.th เป็นหน้าของกูเกิลในประเทศไทย หน้าตาของกูเกิลแสดงดังรูปด้านล่าง
                หมายเลข 1 +คุณ จะแสดงชื่อของผู้ใช้บัญชีกูเกิล ซึ่งเราต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อน (ด้านขวามือ) บัญชีนี้จะเป็นบัญชีของ Gmail นั่นเอง

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 

หมายเลข 2 ค้นหา จะเป็นการค้นหาสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการทราบ ซึ่งมีวิธีการค้นหาดังนี้
- พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาโดยกว้างก่อน แล้วใส่เครื่องหมาย + หรือ OR เพื่อค้นหาอย่างละเอียด ไม่ควรพิมพ์คำยาวเกินไป ควรเป็นคำสั้นๆ เพราะการค้นหาจะหาคำที่เราพิมพ์ดังกล่าวว่ามีอยู่ในเว็บใดหรือหน้าเว็บใด ดูตัวอย่าง
- ใช้ในการคำณวนได้โดยการใส่บวกลบคูณหาร และสูตรทางคณิตอย่างถูกต้องหรือมีวงเล็บ ดูตัวอย่าง

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

หมายเลข 3 ค้นรูป จะเป็นการค้นรูปต่างๆ ตามที่เราต้องการ ดังตัวอย่าง

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 4 แผนที่ จะเป็นการค้นหาแผนที่ และเส้นทาง ดังตัวอย่าง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

หมายเลข 5 Gmail เพื่อเข้าใช้บัญชีของกูเกิ้ล โดยการลงทะเบียนใช้ gmail.com

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 6 ไดร์ฟ เพื่อใช้เก็บจัดการกับเอกสารต่างๆ ได้แก่ จัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร การใช้งานให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีของกูเกิล ดังตัวอย่าง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 7 ปฏิทิน เป็นการจัดตารางการทำงานต่างๆ หรือบันทีกไว้ในปฏิทินกูเกิล การใช้งานให้เข้าใช้บัญชีของกูเกิลก่อน ดังตัวอย่าง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 8 แปลเอกสาร เพื่อแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น ไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย เป็นต้น ดังตัวอย่าง
หมายเหตุ : การแปลเอกสารกูเกิลจะแปลเป็นคำๆ ไป จะไม่เรียงประโยคให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ฉะนั้นควรจะนำมาเรียบเรียงใหม่
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 9 ภาพถ่าย เป็นการเก็บและแบ่งปันภาพถ่ายผ่านกูเกิล ซึ่งการใช้งานต้องเข้าใช้บัญชี กูเกิลก่อน ดังรูป
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลข 10 อื่นๆ ผลิตภัณฑ์กูเกิล ดังรูป