การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  ไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder)  
     
 

ไฟล์ (File) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลซึ่งเก็บเป็นไฟล์นั้นจะมีหลายชนิด เช่น ข้อมูลประเภทเอกสาร รูปภาพ เสียงเพลง เป็นต้น
File Type - ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของไฟล์คือ .txt เป็นต้น ดังต่อไปนี้
.asp  =  Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สำหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html, Text Editor ทั่วไป
.avi   =   Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว Windows Media Player,Quick Time, ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak  =   Back up ไฟล์ คือไฟล์สำรองของโปรแกรมทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat   =   Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคำสั่งลงไป ทำงานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp =   Bitmap ไฟล์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อแสดงผลภาพกราฟฟิคโปรแกรมวินโดวส์ ไม่มีการบีบอัด ไฟล์จึงมีลักษณะใหญ่ เป็นไฟล์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในด้านการใช้งานมากนัก
.cda  =   เป็นแทร็กเสียงดิจิตอลที่รูปแบบเหมือนกับไฟล์ Wave บรรจุไว้ในแผ่นซีดีเพลงด้วยรูปแบบพิเศษเฉพาะ ซึ่งมันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่าง Wave หรือ MP3 คุณจึงไม่สามารถก๊อบปี้แทร็ก CD Audio เก็บไว้ในฮาร์ดิสก์ได้
.com =  Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.dat   =   ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย Power DVD, Windows Media Player และ อื่นๆ อีกมาก
.dbf   =   Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล Dbase, Foxpro, Access, Excel
.divx  =   เป็นไฟล์ avi ชนิดหนึ่ง แต่ไฟล์ DivX สามารถเล่นพร้อมกับเลือกแสดง Subtitle ได้หลายภาษาในการเล่นไฟล์ประเภทนี้ จะต้องติดตั้งโปรแกรมแสดง subtitle เพิ่มเติม เพื่อให้ subtitle ปรากฏไปพร้อม ๆ กับการรับชมภาพยนตร์ด้วย 
.doc, .docx  =   Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word MS Word, WordPAD
.dwg =   คือ drawing file ของโปรแกรม AutoCAD
.exe  =   Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.flflfflflla    =   เป็นไฟล์ Vector ของโปรแกรม Macromedia Flash ใช้ในการสร้างอนิเมชั่นบนเวบเพจ
.flffllv    =   เป็นไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านเว็บไซต์ แต่คุณภาพดีกว่าไฟล์ 3gp
.gif    =   ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ เหมาะกับการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก และมีจำนวนของสีน้อย มีขนาดไฟล์เล็ก
.hqx  =   ไฟล์ที่แสดงผลในเครื่อง Mac
.htm, html  =  เอกสาร Hypertext Markup Language สำหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป Browser เช่น Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
.ini   =   INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg, .Jpeg   =   ไฟล์ภาพในรูปแบบที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดไฟล์เล็กลงมีความละเอียดในเกณฑ์ที่ดีเหมาะกับภาพถ่าย
.lnk   =   Link   ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows
.log   =   Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป
.mid  =   MiDi ไฟล์ ไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี เป็นไฟล์ข้อมูลดนตรีที่ถูกบันทึก หรือโปรแกรมเอาไว้ เช่น เสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ตัวโน๊ต ความเร็วจังหวะ ฯลฯ สำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ดนตรี เช่น
ซาวนด์การ์ด หรือ เครื่องดนตรี, Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mov  =   ไฟล์วิดีโอ ที่แสดงผลด้วยโปรแกรม Quick Time
.mp3 =   MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Wave แต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบับอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ โปรแกรมที่ใช้เปิดก็มี Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp4 =   MP4 ไฟล์ เป็นประเภทของไฟล์วีดีโอ เป็นไฟล์วีดีโอที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Avi แต่มีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบับอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ
.ogg  =   OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp
.pdf   =   PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe ใช้ในการแสดงเอกสารในรูปแบบของกราฟฟิค ซึ่งจะต้องใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอ่าน
.png  =   ไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้สร้างเว็บไซต์เนื่องจากมีขนาดเล็ก และเหมาะกับภาพที่ต้องการให้มีความโปร่งใส
.ppt, pptx   =   Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น MS Powerpoint
.prg   =   Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd  =   PSD ไฟล์ เป็นกราฟฟิคไฟล์ ของโปรแกรมตบแต่งรูปภาพ (Retuching) ยอดนิยม Adobe Photoshop
.rar    =  ไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูลใช้โปรแกรม Winzip, Pkzip, Winrar ในการเปิด
.ra     =   เป็นไฟล์เสียงสำหรับใช้กับโปรแกรม Real Player โดยเฉพาะ มีพื้นฐานมาจากไฟล์ Wave แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลเสียง ทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
.rm, .rmv   =   คือไฟล์วิดีโอ ที่แสดงผลด้วยโปรแกรม Real Player
.scr   =   Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ MS Windows
.swf   =   Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia Macromedia Flash และ
โปรแกรมอื่นๆ ที่ support เป็นการพับลิชไฟล์ให้เป็น Flash Movie
.tif     =   Tiff ไฟล์ เป็นกราฟฟิคไฟล์ที่สร้างมาเพื่อ โปรแกรมประเภทจัดหน้าหนังสือ (Desktop Publishing) สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของภาพได้ค่อนข้างมาก
.txt    =   Text ไฟล์ ธรรมดา NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav   =   Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.wma =   Windows Media Audio เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า MP3 จากไมโครซอร์ฟ มีการบีบอัดดีกว่า ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า MP3 โดยมีคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ MP3
.xls, .xlsx .xlw   =   Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล MS Excel
.xvid   =   เป็น Open Source มีรูปแบบการบีบอัดบนพื้นฐานของ mp4 เหมือนกับ DivX
.zip    =   Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล Winzip, Pkzip, Winrar 
.3gp   =   เป็นไฟล์วีดีโอแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า และมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก คุณภาพของภาพจึงไม่คมชัดมากนัก
ขนาดของไฟล์
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะบันทึกใน
ลักษณะของข้อมูลแบบดิจิตอล มีลักษณะเป็นการบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าเอาไว้แทนตัวเลข 0 และเลข 1
คอมพิวเตอร์จะใช้ระดับไฟฟ้าที่ต่างกันแทนค่าเลข 0 และ 1 เช่น ใช้ไฟฟ้า 0 โวลต์ แทนเลข 0 และไฟฟ้า 5
โวลต์ แทนเลข 1 เป็นต้น ซึ่งข้อมูลไฟฟ้าหนึ่งหน่วยนี้เรียกว่า 1 บิต (Bit)
1. 8 บิต เท่ากับ 1 ไบต์ (เท่ากับอักษร 1 ตัว)
2. 1,024 ไบต์ เท่ากับ 1 กิโลไบต์ (Kilobyte) หรือเรียกย่อๆ ว่า 1 KB
3. 1,024 กิโลไบต์ เท่ากับ 1 เมกะไบต์ (Megabyte) หรือเรียกย่อๆ ว่า 1 MB
4. 1,024 เมกะไบต์ เท่ากับ 1 กิกะไบต์ (Gigabyte) หรือเรียกย่อๆ ว่า 1 GB
5. 1,024 กิกะไบต์ เท่ากับ 1 เทราไบต์ (Terabyte) หรือเรียกย่อๆ ว่า 1 TB
โฟลเดอร์
เนื่องจากคอมพิวเตอร์เก็บไฟล์ไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ดูเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจำ และสะดวกต่อการใช้งาน จึงมีการสร้างช่องเก็บย่อยๆ หรือที่เรียกว่าโฟลเดอร์ (Folder) ขึ้นมา เพื่อใช้เก็บและแบ่งแยกข้อมูลทั้งหลายให้เป็นระเบียบ เช่น ในฮาร์ดดิสก์ของเราที่ชื่อ Local Disk (C:) มีโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของ User ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้คือ Documents ซึ่งข้างในโฟลเดอร์นี้ยังมีโฟลเดอร์ย่อยๆ ที่อยู่ภายในนั้นอีก ดังนั้นจึงมีไอคอนเพื่ออ้างถึงโฟลเดอร์ที่ซ้อนๆ กัน เช่น C:\Users\mazdogza\Documents ก็หมายถึงมีโฟลเดอร์ชื่อ My
Documents อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของ madzdogza ซึ่งอยู่ภายในโฟลเดอร์ Users ที่อยู่ในไดร์ฟ C: อีกทีหนึ่ง
หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
การตั้งชื่อไฟล์ใน Windows 7 สารมารถตั้งชื่อไฟล์ได้ยาวถึง 255 ตัวอักษร โดยใช้ตัวอักษรอะไรก็ได้
จะเป็นภาษาไทยหรือตัวเลขก็ได้ จะมีช่องว่างและสัญลักษณ์ต่างๆ ก็ได้ แต่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวว่า
ตัวอักษรภายในชื่อนั้นห้ามมีสัญลักษณ์ 9 ตัวต่อไปนี้ ปรากฏอยู่นั่นคือ \ / : * ? “ < > |