การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การปรับแต่งการตั้งค่า Device and printer  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

เมื่อคุณต้องการดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง ให้เปิด ‘อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์’ มีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 Menu bar จัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หมายเลข 2 Add a device เป็นการเพิ่มอุปกรณ์เข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ Add a printer เป็นการเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลข 3 Device แสดงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สแกนเนอร์ กล้อง เว็บแคม คีบอร์ด เม้าส์ เป็นต้น
หมายเลข 4 Printers and Faxes แสดงเครื่องพิมพ์และเครื่องแฟ๊กซ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้
หมายเลข 5 Unspeciffiied เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้