การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การปรับแต่งการตั้งค่า Default programs  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

การใช้งานคอมพิวเตอร์มีไฟล์และโปรแกรมต่างๆ หลายประเภท โดยไฟล์บางประเภทสามารถเปิดทำงานได้จากหลายโปรแกรม เพื่อให้การใช้งานไฟล์ข้อมูลตรงความต้องการของเรา เราสามารถเข้าไปเลือกโปรแกรมหลักสำหรับทำงานกับไฟล์แต่ละประเภทได้ โดยเข้าไปกำหนดที่เครื่องมือ Default Programs
Set your default programs เพื่อเลือกกำหนดโปรแกรมเพื่อให้เป็นโปรแกรมหลัก สำหรับทำงานทั่วไปบนเครื่อง หรือกับไฟล์ที่โปรแกรมนั้นสามารถเปิดทำงานได้ เช่น โปรแกรมสำหรับเปิดอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเปิดไฟล์ภาพ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง โปรแกรมรับ/ส่งอีเมล เป็นต้น เป็นการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นในกลุ่มนั้นๆ เช่น ใช้ Internet Explorer เป็นค่าเริ่มต้นในการเปิดใช้งาน Internet เป็นต้น ซึ่งจะมีการเลือกตั้งค่าอยู่ 2 อย่างคือ
Set this program as default เป็นคำสั่งให้เปิดไฟล์ทุกนามสกุลที่รองรับด้วยโปรแกรมนี้
Choose defaults for this program เป็นคำสั่งให้เลือกตั้งค่าเองว่าจะใช้โปรแกรมนี้เปิดไฟล์นามสกุลใดบ้าง
Associate a fiffiile type or protocol with a specififfiic program กำหนดโปรแกรมหลักให้กับไฟล์แต่ละประเภท โดย Windows จะกำหนดไว้ให้เบื้องต้นแล้วซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรแกรมที่ถนัด  เป็นการตั้งค่านามสกุลไฟล์หรือโปรโตคอนว่าให้เปิดด้วยโปรแกรมอะไร เช่น .jpg เปิดด้วย Windows Photo Viewer เป็นต้น
Change AutoPlay settings เลือกการดำเนินการอัตโนมัติ เมื่อเราใส่แผ่น ซีดี/ดีวีดี ประเภทต่างๆ ลงในไดรฟ์ เช่น กำหนดให้รันโปรแกรมบางตัวขึ้นมาเล่นไฟล์มีเดียนั้นทันที หรือให้แสดงหน้าต่าง AutoPlay เพื่อให้เราเลือกการดำเนินการเองได้  ให้ดูที่ Autoplay ที่กล่าวมาแล้ว
Set program access and computer defaults เพื่อระบุโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดดูเว็บ อีเมล และฟังเพลง (เราสามารถเปิดหน้าต่างนี้ได้อีกวิธีหนึ่งจากหน้าต่าง Programs and Features ให้คลิกที่ Set Program Access and Defaults) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวเลือกคือ โปรแกรมจากไมโครซอฟท์เอง โปรแกรมที่ไม่ได้มาจากค่ายไมโครซอฟท์ และเลือกกำหนดโปรแกรมเอง