การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  การปรับแต่งการตั้งค่า Date and time  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

Date and time เป็นการตั้งค่า วันและเวลาที่ใช้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้จากเครื่องมือนี้
ถ้าอยากเปลี่ยนวันและเวลา ให้ไปที่ Change date and time... ซึ่งจะมีปฏิทินของแต่ละปีอยู่ และเวลาที่เราสามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้
Time zone โซนของเวลาที่เราใช้ ซึ่งประเทศไทยจะตั้งไว้ที่ Bangkok, Hanoi, Jakata โซน อื่นๆ สามารถเปลี่ยนได้ที่ Change time zone...
สำหรับแท๊บ Additional Clocks เป็นการสั่งให้แสดงหรือไม่แสดงเวลาของแต่ละโซน ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ค่า ตามที่เราตั้งไว้
แท๊บ Internet time จะตั้งอัตโนมัติไม่ควรจะไปเปลี่ยน เพราะอาจมีผลต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้