การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย windows7

 
 


 
  รายละเอียดเกี่ยวกับ Control Panel  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

การเปิด Control Panel ให้กดที่ปุ่ม Start แล้วเลื่อนเม้าส์ไปที่ Control Panel ซึ่งจะมีอักษรปรากฎให้เห็นรายละเอียดดังรูป เมื่อเราคลิ๊กเข้าไปจะได้ดังรูป

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

การเปลี่ยนมุมมองของ Control Panel นั้นมีหลากหลายมุมมอง ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดใช้งานแบบไหน ในการปรับเปลี่ยน สำหรับความหมายในแต่ละมุมมองมีดังนี้
หมายเลข 1 Category แบ่งตามกลุ่มของการปรับแต่ง เช่น แบ่งตามอุปกรณ์ (Hardware and Sound) หรือเรื่องของการติดตั้ง/ลงโปรแกรม (Programs)
หมายเลข 2 Large icons แสดงไอคอนในขนาดใหญ่ โดยแบ่งแยกไปตามอุปกรณ์ของแต่ละประเภท
หมายเลข 3 Small icons แสดงไอคอนขนาดเล็ก โดยแบ่งแยกไปตามอุแกรณ์ของแต่ละประเภท
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและปรับแต่งการทำงานของวินโดว์จะเลือกมุมมองแบบ Small icons ซึ่งจะยกเฉพาะบางตัวมาอธิบายเท่านั้นในเบื้องต้น ได้แก่
Autoplay, Backup and restore, Date and time, Default programs, Device manager, Device and printers, Display, Folder option, Fonts, Internet Option, Mouse, Network and sharing center, Notification area icons, Parental controls, Performance information and tools, Personalization, Power options, Programs and features, Recovery, Region and language, Sound, System, Taskbar and start menu, User accounts และ Windows update
ทั้งนี้การอธิบายหัวข้อเหล่านั้นจะอธิบายให้ทราบเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการตั้งค่าบางอย่างจะต้องมีความรู้ความชำนาญที่เพียงพอ ซึ่งเหมาะกับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ที่จะจัดการปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ